הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
Eng  |  عربي  |  דף הבית   facebook   
מודול תזרים מזומנים

מודול תזרים מזומנים

החברה לאוטומציה השיקה מודול חדש ומתקדם  לניהול תזרים המזומנים.
המודול מספק מענה לניהול המערך הכספי ברשות המקומית ובאמצעותה ניתן לצפות בתחזית הכנסות מול הוצאות כולל צפי מחושב של יתרות בחשבונות הבנק.תזרים מזומנים מבוסס על הגדרת חשבונות דינאמיים עפ"י אופי העבודה וצרכי הרשות.
חשבונות התזרים כוללים את הנתונים הבאים:
  • נתוני תנועות כספיות עתידיות (המחאות דחויים,שריונים וכד')
  • נתוני הכנסות והוצאות (על סמך תנועות היסטוריות, המאפשרים ליצור תחזית לשנה הקרובה, כולל הכפלתם במקדם לצורך חיזוי קרוב יותר).  
  • נתוני תנועות ידניות של שינויים ועדכונים צפויים.
  • נתוני יתרות בבנקים

תזרים מזומנים מוצג ברמה יומית, חודשית ורבעונית באופן מרוכז ו/או מפורט לפי בנקים.
מודול תזרים המזומנים מאפשר למקבלי ההחלטות ברשות לצפות את מצב ההכנסות וההוצאות ליום מסוים וקבלת צפי ברמה של הכנסות והוצאות כלל רשותיות וברמה של חשבון בנק.