הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
Eng  |  عربي  |  דף הבית   facebook   
אבטחת מידע

אבטחת מידע

ע"פ הוראת חוק הגנת הפרטיות: על כל רשות מקומית לאבטח את מאגרי המידע שלה!

הרשויות המקומיות הן הבעלים של  מאגרי מידע רבים, ורבות מהן מחזיקות את מאגרי המידע שבבעלותן באחזקת החברה לאוטומציה, המספקת שירותי מחשוב מגוונים לרשויות המקומיות ומהווה לשכת שירות חיצונית של הרשויות.
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"),לתקנות הנלוות אילו, הרשויות המקומיות מחויבות לרשום את מאגרי המידע שבבעלותן בפנקס מאגרי המידע. כמו כן, בהתאם להוראות החוק יש צורך בהסכם בכתב בין החברה לאוטומציה (קרי,מחזיק המאגר), לבין הרשות המקומית(קרי, בעל המאגר).
בהסכם כאמור יש לקבוע, בין היתר, למי תהיה נתונה אפשרות הגישה למאגר המידע.
מטרת מסמך זה היא לסייע ולכוון את הרשות המקומית בפעולות הנדרשות לרישום מאגרי המידע שברשותה, ולחתימה על הסכם מול החברה לאוטומציה , כנדרש בין בעל מאגר המידע והחברה המחזיקה במאגר. 
יצוין כי על פי החוק, הרשות המקומית והחברה לאוטומציה אינן רשאיות להפעיל, להחזיק ו/או לתחזק מאגרי מידע, שאינם רשומים בפנקס מאגרי המידע ושאין לגביהם הסכם בכתב כנדרש. 
 
פעילות הסדרת הרישום והחוזה, מחויבת למניעת מצב בו החוק לא מקוים.
אי קיום הוראות החוק מהווה עבירה חמורה שהעובר אותה דינו מאסר שנה ועד חמש שנים, לפי סוג העבירה, וזאת בנוסף לאמצעי אכיפה אחרים הנתונים לרשם מאגרי המידע.
מאגרי המידע
בהתאם למערכות השונות, החברה לאוטומציה מחזיקה במספר מאגרי מידע עבור לקוחותיה:
א. מאגר מערכת יוצרת חיוב – מג"ע, חינוך, חניה, רישוי עסקים וכד'
ב. מאגר שכר ומשאבי אנוש – עובדי הרשות המקומית
ג. מאגר מערכת רווחה  - לקוחות המערכת
ד. מאגר מערכת פיננסית –  ספקי שירות וציוד לרשות המקומית
כמובן שיתכנו מאגרי מידע נוספים לרשות המקומית, המשמשים לפעילות מול מערכות מידע נוספות שאינן של החברה לאוטומציה.
 
תהליך רישום מאגר מידע:
כל המידע, טפסים, אגרות והנחיות לגבי רישום מאגרי המידע, נמצא באתר הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בכתובת:
 http://www.justice.gov.il/forms2/Pages/forms.aspx
טופס הרישום:
טופס הרישום יש למלא ולשלוח לפי ההנחיות המופיעות באתר:
http://www.justice.gov.il/Units/ilita/subjects/HaganatHapratiyut/MeidaMerasham/Pages/HovotBaalMaagarMeyda.aspx
קיימות שתי דרכים למילוי הטופס:
א. באמצעות טופס מקוון מול אתר הטפסים הממשלתי. כלי מאפשר מילוי הכולל בדיקת תקינות, ואפשרויות שמירה והדפסה של הטופס המלא.
ב. הורדת טופס  PDF  הדפסה ומילוי ידני של הפרטים.
 
נתוני החברה לאוטומציה מופיעים בחלק ב' - פרטי מחזיק המאגר. הנתונים הינם אמיתיים, אותם יש להעתיק לטופס הרישום, עבור מאגרי מידע באחזקת החברה לאוטומציה.
 


 
אגרת רישום:
על פי התקנות ישלם בעל מאגר מידע אגרה חד פעמית לצורך רישום המאגר, עם הגשת הבקשה לרישום המאגר.
גובה אגרת הרישום לשנת 2012 נקבע בסכום של 257 ₪ למאגר. את התשלומים ניתן לשלם באמצעות שובר הניתן להורדה מהאתר, או בתשלום מקוון באתר התשלומים הממשלתי.
http://old.justice.gov.il/MOJHeb/ILITA/HaganatHapratiyut/MeidaMerashamDB/Agrot/Agrot.htm

לאחר רישום המאגר:
לאחר רישום המאגר, יתקבל אישור ממשרד המשפטים הכולל את פרטי המאגר ומספרו בפנקס רשם המאגרים.
יש להעביר נתונים אלו לחברה לאוטומציה לצורך רישום ודיווח מקביל לרשת המאגרים, אודות מאגרי המידע אותם החברה מחזיקה.
 
קובץ חשבונות מוגבלים:
מערכת החברה לאוטומציה כוללת אפשרות לביצוע שאילתות לקובץ חשבונות מוגבלים של בנק ישראל.
משרד המשפטים ובנק ישראל מתנים את האפשרות לקבל ולעשות שימוש בקובץ נתוני חשבונות מוגבלים, ברישום מאגר המידע וחתימה על תנאי השימוש בו.
כדי לאפשר את המשך השימוש בשירות זה, על הלקוח לרשום את מאגר המידע הנ"ל (על פי המלצתנו תחת מאגר מערכת יוצרת חיוב), ולהעביר אלינו את טופס ההתחייבות הכולל את מספר המאגר לאחר רישומו.
לאחר חודש אוגוסט, לא ניתן יהיה לקבל את השירות ללא השלמת התהליך הנ"ל.
 
 
לטובת תהליך תקין ומאובטח מלאו את הסכם הסודיות בין החברה לאוטומציה לבין הרשות.

לאור האמור לעיל, הנכם מתבקשים לפעול בדחיפות לרישום כל מאגרי המידע ברשות המקומית, אשר טרם נרשמו אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים, וכן לחתימת הסכם, כאמור, עם החברה לאוטומציה באשר למאגרים המוחזקים אצלה.
 
מומלץ לפנות למנהל הלקוח שלכם בחברה לאוטומציה, לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי רישום מאגרי המידע, חתימה על הסכם אבטחת המידע מול החברה לאוטומציה, וכן בנושא הדרישות למוכנות לקליטת קובץ החשבונות המוגבלים.
 
בהצלחה!