הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
Eng  |  عربي  |  דף הבית   facebook    
קומפלוט - דף הבית

 היטלי השבחה

​מערכת היטלי השבחה הינה מערכת ממוחשבת, הנותנת פתרון כולל לניהול ומעקב אחר תהליך הטיפול בהיטלי השבחה בגין מימושים שונים כגון: היתרי בניה, העברה בטאבו וכו'.
תהליכי ניהול היטלי ההשבחה מהווים נתח חשוב במכלול פעילות הרשות, מערכת זו משמשת את הרשות לקבלת אומדן פוטנציאלי להכנסות מהיטלי ההשבחה ונותנת יכולת לחשב הכנסות עתידיות מהיטלים על תכניות חדשות.
 
יתרונות המערכת:
 
  1. ריכוז נתונים הנוגעים למימושים השונים או החבויות בהיטלי השבחה לכל חלקה או מגרש, תוך התייחסות לתכניות בנין עיר המשביחות והיקף המימוש.
  2. מעקב מלא לכל הליך הטיפול בהיטלי השבחה, לרבות הפקת המסמכים הכספיים ומסמכים נוספים.
  3. אינטגרציה מלאה עם המערכות ההנדסיות והתכנוניות האחרות (מערכת הגביה, ייעודי קרקע, מעקב תב"ע) אשר נותנות ביחד פתרון מחשובי כולל לניהול הועדה המקומית לתכנון ובניה.