הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
Eng  |  عربي  |  דף הבית   facebook    
קומפלוט - דף הבית

 מעקב תב"ע

מערכת "מעקב תב"ע" הינה כלי לניהול ובקרה של מאגר תכניות בנין עיר והיישויות התכנוניות האחרות שבמרחב התכנון (הפקעות, תביעות פיצויים וכו').
 
מאפייני המערכת:
המערכת מאפשרת מעקב אחר לוחות הזמנים הסטטוטורים המוגדרים בחוק התכנון והבניה (בפרט לאור תיקון 43 לחוק) ואחר תהליכים פנימיים בהתאם לתהליכי העבודה בועדה. בנוסף, המערכת מספקת כלים המאפשרים הפקת תקנון ממוחשב והפקת מסמכים הקשורים בתהליך התכנון,ההפקדה ואישור התכנית כגון: נוסחי פרסום ומסמכים נלווים.
מערכת מעקב תב"ע מותאמת לנוהל מבא"ת.
מערכת מעקב תב"ע מהווה את הציר המרכזי של יתר המערכות ההנדסיות והתכנוניות (יעודי קרקע, רישוי ופיקוח על הבניה, היטלי השבחה, נכסים ו-GIS).
המערכת מתאימה גם לארגונים שיש להם צורך בניהול סטאטוס תכניות בנין עיר, ואינם ועדה מקומית.