הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
Eng  |  عربي  |  דף הבית   facebook    
קומפלוט - דף הבית

 סקר יעודי קרקע

סקר ייעודי קרקע מאפשר לועדה לתכנון ובניה לראות באופן מרחבי את ייעוד הקרקע כפי שהוגדר על יד מוסדות התכנון בארץ  ולקבל מידע מפורט אודות זכויות הבניה בכל חלקה וחלקה.  באמצעות הסקר, המבוצע על ידנו, יש באפשרותנו להציג מידע תכנוני כולל אודות מבנים הקיימים בשטח ושטחים פתוחים.  סקר ייעודי קרקע מותאם לנוהל מב"את של משרד הפנים ומאפשר לקבל מידע בצורה מהירה ונגישה בכל הנוגע ליעודי הקרקע, זכויות הבניה ותקנות הבניה לכל חלקה ומגרש.  סקר ייעודי קרקע מרכז מידע תכנוני אשר יכול לשמש את האזרח בעת ביצוע עסקת נדל"ן והערכת נכסיו.
 
במסגרת הסקר ממוחשב מידע רב אודות: גושים, חלקות, תוכניות בנין עיר ומגרשים. הסקר כולל מחשוב כל התכניות החלות על החלקה לפי סיווג סטטוטורי, הגדרת תכנית הקובעת את יעוד חלקה/מגרש, וכן תוכנית הקובעת את מספר המגרש.  בעת ביצוע סקר ייעודי קרקע מוגדר עם הלקוח מפרט הנתונים הגרפיים והאלפא נומרים שייקלטו במסגרת הפרויקט.
קומפלוט מספקת ללקוחותיה כלי ניהול וניתוח של המידע התכנוני ומשלבת את תוצריו במערכת ה GIS של החברה וכן במערך המחשוב הכולל של הועדה לתכנון ובניה.