קצת על השירות ...

היישום המוצע מספק כלי עבודה מחשובי עבור מפקח הבניה לצפייה ועדכון נתוני תיקי בניה ותיקי פיקוח באמצעות מחשב Tablet.​​

​​המידע המוצג עובד On Line מול הנתונים המוזנים במערכת רישוי ופיקוח בניה. בנוסף ליכולת הצפייה, מתאפשר למפקח יכולות תשאול נתונים מתקדמות ועדכון נתונים מהשטח של אירועי פיקוח ומצב בניה לבסיס הנתונים של מערכות קומפלוט.

מערכת "פיקוח-טק" מאפשרת: ​​

  • 'שליפת מידע' רלוונטי בשטח מבסיס הנתונים ההנדסי של הלקוח ללא צורך בנשיאת תיקי בניין ומידע פיזי
  • איתור נתוני בקשות להיתר ותיקי פיקוח לפי: כתובת, גוש/חלקה, שם מבקש/נאשם.
  • עדכון מקוון של מערכת המידע התפעולית מהשטח:
    • פתיחה של תיקי פיקוח חדשים מהשטח
    • עדכון סטאטוס לתיקי פיקוח קיימים – הוספת אירוע חדש לתיק פיקוח
    • הוספת אירוע שלבי בניה לבקשה להיתר
  • שיגור תמונות או סרטון מהשטח