קצת על השירות ...

מערכת הנכסים הינה כלי ניהול שליטה ובקרה של מאגר נכסי הארגון ומטפלת בכלל ההיבטים התכנוניים, הכלכליים, המשפטיים, התהליכים והתפעוליים של הנכסים.
יכולות המערכת מאפשרות את הניהול השליטה והבקרה של מאגר נכסי הרשות בכל ההיבטים התכנוניים, הכלכליים, המשפטיים, התהליכים והתפעוליים של הנכסים.
המערכת מורכבת מישות מפתח' עיקרית שהיא הנכס וישויות נוספות הקשורות ביניהן. בישות נכס ניתן לצפות בכל המידע המופיע בישויות המשנה.
מידע הקשור בזיהוי הנכס: תיאור הנכס, מספר הנכס , שימוש, מחוז, כתובת, פירוט החלקות, סטאטוס הנכס, אנשי קשר לנכס , מספרי זיהוי, נכסים קשורים ועוד.
קלות ונוחות השימוש במערכת מאפשרים צפייה, מתוך תפריטים נבחרים או תפריטים אישיים.

מאפייני המערכת

 • המערכת מנהלת את מאגר נכסי הרשות וכן מאפשרת להגדיר סטאטוסים שונים בהתאם לתהליך בו נמצא הנכס, כגון נכס בהליכי הפקעה / רכישה וכדומה.
 • ניהול הנכס במערכת כולל פעולות של הקמה, ניהול ועדכון של נתוני נכסים במרחב הרשות או הארגון.
 • הנתונים המרכזיים אותם המערכת מנהלת הם נתונים כלליים לרבות מספר הנכס ותיאורו,גוש חלקה, מגרש, תיק מנהל, סטאטוס, כתובות, שימושים, יעודים, תב"ע, חלקות מקור, נכסים קשורים, שטח, חלק בנכס, רישום בטאבו, אירועים, היסטוריה, נתוני זכויות)חוזה, חכירה וכיו"ב(.
  המערכת מתעדת את כלל התכונות, הפעולות והרישומים בנכס.
 • המערכת מנהלת גם נכסים מבונים , מונומנטים, מתקנים וכדומה ומאפשרת לתעד את הנתונים הרלוונטיים לישויות אלו כגון שטח הקומות , שימושים בכל יחידת שטח, מפרט בניין , תחזוקה וכדומה.
 • המערכת מנהלת את נתוני המשתמשים בנכס, הן משתמשים פנימיים והן חיצוניים )שוכרים, בעלי רשות - שימוש שונים(.
 • המערכת מנהלת את כל נושא החוזים, הסכמים וחוזי שכירות לנכסים וכוללת מנגנון התראה לקראת תום תקופת חוזה.
 • המערכת מנהלת גם נכסים מניבים ומאפשרת ניהול כספים ותשלומים, בגין נכסים אלו , המערכת מאפשרת קליטת תנועות כספיות, פירוק חיוב לתשלומים ומעקב אחר תשלום חשבונות.
 • המערכת מנהלת את כלל המסמכים הקשורים לנכס כולל מסמכים סרוקים, תמונות, שרטוטים וכיו"ב. ניתן לקשר כל מסמך אל הנכס הרלוונטי ולהציגו בלחיצת כפתור.
 • המערכת מאפשרת קישור למערכת הגראפית של נתוני הנכסים המנוהלים במאגר המידע הגיאוגרפי.GIS -
מערכת ניהול הנכסים עושה שימוש בבסיס נתונים רלציוני על תשתית SQL המקושר עם בסיסי נתונים של מערכות אחרות שמפעילה חברת קומפלוט.
המערכת מבוססת בעיקר על בחירה והזנת נתונים מטבלאות על מנת לשמור על אחידות ויכולת ניתוח נתונים.
הערך המוסף של מערכת הנכסים הוא היכולת להתממשק לכל מערכת הנדסית ולמערכות GIS ארגוניות , בפרט, ממשק המאפשר הזנה ושילוב מידע דו כיווני בין המערכות.