קצת על השירות ...

מערכת תאום הנדסי של חברת קומפלוט הנה מערכת תהליכית, המנהלת את תהליכי הבקשות לתאום תשתיות לצורך היתרי עבודות חפירה.

המערכת מלווה את התהליך, מרגע הגשת הבקשה דרך תאומים מול גורמי חוץ ופנים, הפקת היתרים והמשך מעקב עד גמר ביצוע עבודות החפירה.

גמישות המערכת מאפשרת התאמה מדויקת לצרכי הלקוח החל בקביעת סוגי הבקשות אותם הוא מעוניין לנהל, דרך אופי התהליכים והאירועים, סוגי המסמכים המופקים, סוגי בעלי העניין, מבצעים, פנימיים / חיצוניים לתהליך, סוגי המסמכים לשמירה בארכיב, סוגי ההודעות האוטומטיות שישוגרו לגורמים השונים (בגין פעולות שאירעו וכן בעבור פעולות שלא קרו) וכך נכון הדבר לכל טבלה אחרת במערכת. על כל הנתונים הללו מאפשרת המערכת לבצע תשאולים ולהפיק דוחות כך שהמשתמש יוכל לבחור לקבל כל נתון בהתייחס לכל פרמטר שהוזן במערכת.

המערכת מנהלת את כל נושא הבקשות לתאום הנדסי והיתרי חפירה באופן לוגי וגיאוגרפי ע"פ צרכי הלקוח, ניהול המידע יאפשר בין היתר קבלת חיוויים, התראות ויכולת ניהול וקבלת החלטות מושכלים שיאפשרו את מניעת כפילויות בביצוע עבודות תשתית, כמו גם פתיחה וסגירה מיותרים של צירי עבודה לעבודות שונות.

למערכת תיאום הנדסי של קומפלוט ממשק משתמש חכם, ידידותי ומותאם לצרכי הלקוח, תוך מתן אפשרות לבניית תהליכים באופן גמיש המותיר ללקוח להוסיף ולעדכן תהליכים חדשים באופן עצמאי ונח, ללא צורך בפיתוחים חדשים.
כמו כן במערכת נמצא מנגנונים לבניית מסמכים באופן גמיש על פי צרכי הלקוח, המאפשרים לאחר בנייה חד פעמית של תבנית המסמך בידי המשתמש, להפיקם מתוך ישויות המערכת תוך משיכה אוטומטית של נתוני הישות ישירות למסמך מאושר. בתוך כך ניתן לבנות את מסמכי התיאום, רישיונות העבודה ועוד, כאשר הפקתו של כל מסמך תסתיים בשמירה אוטומטית בארכיב הבקשה בה ירוכזו כל מסמכי הבקשה הפנימיים, כמו גם החיצוניים על כל סוגיהם.