קצת על השירות ...

​​​​​​​​​​במהלך השנים האחרונות מוחשב מידע רב ברשות/ועדה לתכנון בניה.
המידע כולל נתונים תהליכים המתקיימים בוועדה כגון: ניהול ישיבות, תיקי בנין טיפול בבקשות, מידע תכנוני, מידע גיאוגרפי (GIS ).

בעזרת אתר מידע אינטרנטי ייעודי המשלב מידע ממערכות הנדסיות של החברה, ניתן להפיץ את המידע באמצעות דפדפן בלבד ולחשוף את הנתונים למשתמשים בתוך הארגון ומחוצה לו תוך שימוש במנגנוני הרשאות ואבטחת מידע מתקדמים. המידע במערכת מבוסס על נתונים שנקלטו במערכות: מעקב תב"ע, ייעודי קרקע ורישוי ופיקוח על הבנייה.
אתר האינטרנט החדש נשען על תשתית מיקרוסופט SharePoint, תשתית המאפשרת הנגשה של האתר ויכולת עדכון מידע בצורה קלה ועצמאית על ידי הלקוח.

אתר המידע ההנדסי עומד בחוק נגישות אתרי אינטרנט, מגביר את הידידותיות לאזרח/תושב והגברת יכולת נגישות המידע.
ניתן לבצע הוספת יכולות פיננסיות ואדמיניסטרטיביות כגון ביצוע תשלומים, קיבעת זימון לוועדה ועוד.

אתרי האינטרנט שלנו