קצת על השירות ...

מערכת ה-GIS מאפשרת הצגה ותחקור של מידע מרחבי (גיאוגרפי והנדסי) הנבנה ונצבר במאגרי הנתונים של הרשות ומהווה 'חלון' גיאוגרפי ויזואלי הנדסי למסדי הנתונים של הרשות. המערכת משמשת ככלי פשוט, נוח וזמין תמיד לצרכי איתור ואחזור מידע על בסיס גיאוגרפי ולהפקת מפות, דו''חות ומסמכים בתחומים רבים ומגוונים. המערכת מאפשרת לכל משתמש לבנות לעצמו מפת סביבת עבודה "אישית", פשוטה להפעלה, עוצבה במיוחד עבור משתמשים שאינם מומחים בתחומי המיפוי וה- GIS, אך יחד עם זאת מאפשרת ביצוע של ניתוחים גיאוגרפיים מתקדמים ואחזור מידע מורכב על ידי משתמשים מקצועיים.

מערכת ה-GIS מציגה פתרון מתקדם וייחודי בכל נושא מקרא השכבות, מקרא השכבות מציג את הסימבולוגיה לפיה מוצגות השכבות במפה, גם היא מורכבת ומשתנה כגון סימבולוגיה של שכבת ייעודי קרקע.
ממשק המשתמש של המערכת מאפשר 'מקסימום' שטח עבודה כאשר ממשני צדיו נמצאים סרגלי הכלים והשליטה:

  • מרכז המסך - בחלקו המרכזי של חלון האתר נמצאת המפה. מפה זו מהווה את ממשק העבודה המרכזי. המפה הנה מפה אינטראקטיבית עליה מבוצעות כל הפעולות הנדרשות כגון התקרבות, התרחקות, איתור מידע, תשאול, אחזור וצפייה בתוצרים ועוד.
  • סרגל כלים – סרגל הכלים נמצא מצד ימין לאזור המפה. סרגל זה מכיל פקדים המסייעים לעבודה רציפה באתר וביצוע פעילויות שונות כגון התמקמות, התמצאות, קבלת מידע, תיחום אזור, הדפסה, מדידת מרחקים ועוד.
  • אזור ניהול ושליטה – אזור פעילות זה נמצא שמאל למפה. באזור זה נמצאים הכלים באמצעותם מנהלים את הפעילויות המבוקשות, לדוגמא: הוספה והסרת שכבות לתצוגה במפה, בחירת קנה מידה לתצוגה, ביצוע איתור מידע מהיר, הצגת מקרא ועוד.