קצת על השירות ...

לחברת קומפלוט מודול ניהול תשתיות בכלל ותשתיות רטובות בפרט.

המערכת מאפשרת קליטה והצגת כלל ישויות התשתית הרלוונטיות (קוים, מגופים, מתקנים, מאגרים וכו') הן עבור מים, ביוב וניקוז.

המערכת נשענת על תשתיות וטופולוגית Geometric Network של ESRI ומאפשר רשת הנדסית לצורך קליטה, ניהול ובקרה וכן תחזוקה של נתוני התשתיות ע"ג פלטפורמת המערכת השולחנית וגם בפלטפורמות MOBILE.

תמיכה בשכבות מידע מורכבות כגון שכבת תכנית השקעות: במערכת קיימת הפרדה מלאה בין המתקנים , האבזרים וסוגי התשתיות השונות ברמה הגרפית והאלפא נומרית כולל אפשרות תשאול מלאה לגבי תאריכי הקמה, קוטר, אורך, סוג תשתית, סטטוס וכל נתון אחר הנמצא במערכת, כולל אפשרות לעדכון הנתונים בצורה עצמאית על ידי הלקוח ויצוא הקבצים להמשך עבודה באקסל.

ניהול ותשאול מערכת מים – מגופים שולטים ואוכלוסייה מושפעת: המערכת מאפשרת איתור מגופים אופטימליים לסגירה בצנרת המים (מגופים שולטים), מאפשרת זיהוי מבנים שנותקו מהרשת, תאפשר זיהוי אוכלוסייה שנותקה מהרשת, מזהה את תחנות החלוקה הקרובות ביותר ומאפשרת זיהוי של אוכלוסייה מוגבלת, מוסדות ציבור שהוגדרו כנותני מענה במקרים מסוג זה וכן, מציגה את אתרי הפינוי.