קצת על השירות ...

 

​​מערכת התמרור של חברת קומפלוט הנה מערכת ניהול ובקרה של תמרורי הרשות והחלטות רשות התמרור העירונית המערכת ביצוע חיתוך, תשאול ועיבוד המידע, הן אלפא נומרי והן גיאוגרפי באופן ידידותי ונוח, כמו גם מעקב אחר החלטות ועדת התנועה תוך שמירת המידע ההיסטורי עבור כל תמרור בשטח השיפוט העירוני.
המערכת משלבת כלי GIS מתקדמים המאפשרים אחזור מידע וניתוחו בצורה קלה ונוחה למשתמש.

המערכת מספקת

 • מחשוב תהליכי מערך התמרור העירוני.
 • תיעוד ומעקב אחר תהליכי החלטות ועדת התנועה.
 • ניהול מאגר מערך התמרורים העירוני.
 • תיעוד, מעקב ובקרה אחר מערך התמרורים העירוני.
 • הפקת מכתבים והחלטות ישירות מהמערכת בלחיצת כפתור ושמירתם בארכיב המסמכים.
 • שמירת המידע ההיסטורי עבור כל תמרור בשטח השיפוט העירוני.
 • פריסה גיאוגרפית של מערך התמרור העירוני במערכות GIS העירוניות.
 • יכולת ניתוח, עיבוד ותשאול ועיבוד מידע באופן ידידותי ונוח למשתמש.
 • שילוב כלי GIS מתקדמים המאפשרים אחזור מידע וניתוחו בצורה קלה ונוחה למשתמש.
 • פתרון מלא וכולל לכל היבט ניהול מערך התמרור העירוני.
 • זמינות ונגישות למידע וקבלת תמונת מצב עדכנית ואמינה.
 • יכולת תשאול מתקדמת מול נתוני הרשות.
 • ייעול תהליך האחזקה השוטף של מערך התמרור העירוני.
 • ממשק ידידותי למשתמש המאפשר קליטה ואחזור הנתונים בהתאם להרשאות גישה.
 • התממשקות למערכות מידע נוספות ושילוב מידע הנדסי מתחומים שונים ברשות.
 • ייעול תהליך בקבלת החלטות בדרג הניהולי.
 • עצמאות תפעולית.
 • שיפור השרות לאזרח.

 

תהליכים מרכזיים במערכת

 • ניהול בקשות
  הרשות מקבלת באופן שוטף בקשות להצבה והסרה של תמרורים במרחב העירוני. כל הבקשות מתועדות ועוברות לעיון של גורמים מוסמכים לשם גיבוש המלצה וקבלת החלטה. המערכת תומכת בתהליכים הכרוכים בפתיחת בקשה והטיפול בה עד לקבלת החלטה בוועדת התמרור.
 • שיבוץ בקשה לישיבה
  ההחלטות לבקשות השונות נקבעות במהלך ישיבה של ועדת התנועה. מזכיר הועדה ישבץ את הבקשות השונות לישיבה על פי שיקול דעתו.
 • הכנת סדר יום לישיבה
  לפני כינוס ועדת תנועה ברשות מופץ למשתתפים סדר יום לישיבה. סדר היום כולל פרטים אודות הישיבה: שעה, מקום כינוס ופרטים כל הבקשות שידונו בישיבה. כמו כן יצויין בסדר היום האם לבקשות השונות יש מסמכים נלווים.
 • קבלת החלטות בישיבה והפקת פרוטוקול
  ההחלטות שנקבעות בדיון מעוגנות על ידי פרוטוקול. תהליך הכנת הפרוטוקול מבוצע במהלך או בסיכום בישיבה ונחתם בשלבים מאוחרים יותר על ידי גורמים ברשות, משטרה, ועדה מחוזית ומשרד התחבורה. הפרוטוקול מסכם את הנושאים שידונו בישיבה ואת ההחלטות לגבי הבקשות השונות. המערכת מטפלת בתיעוד התהליכים שנקבעים וכן תעקוב אחר מימושם בפועל.
 • הפקת הוראות ביצוע להצבה/הסרה של תמרורים
  לאחר שהתקבלו החלטות הועדה יש להעבירם לביצוע. תהליך הביצוע מנוהל על ידי הוראות עבודה, שמטרתן לתת תאור מדויק, מיקום וסטאטוס העבודה לביצוע. באמצעות הוראות העבודה מנוהל המעקב אחר ביצוע העבודות בשטח.
 • תחזוקת התמרור
  לאחר הצבת התמרור בשטח ניתן לבצע מעקב אחר פעולות התחזוקה המבוצעים על התמרור. מצביעתו מחדש, ועד החלפתו או הסרתו.