קצת על השירות ...

​​חברת קומפלוט מפתחת מוצרי תוכנה ייחודיים לפעילות הוועדה לתכנון ובניה.
ועדות התכנון השונות נדרשות למערכת מידע מתקדמת שתאפשר ניהול ובקרה על תהליכי הוועדה השונים.
בימים אלה השיקה החברה את מערכת ניהול הוועדה פרי פיתוחה שהנה המתקדמת מסוגה בישראל - מערכת XPA.
המערכת אוצרת בתוכה מס' תתי מערכות: רישוי ופיקוח על הבניה, ייעודי קרקע, מעקב תב"ע, היטלי השבחה, נכסים, וממשקי עבודה Online באופן ישיר.
תתי המערכות המנוהלות תחתיה, מקיימים אינטגרציה מלאה ומאפשרים יכולת ניהול תהליכים משיקים ואינטגרליים תוך ניצול עושר המידע הקיים בכל מערכת לפי תחום התמחותה.

 תתי המערכות