קצת על השירות ...

​​מערכת ייעודי קרקע מנהלת את תוכניות הבניין וההוראות הנובעות מתוכניות אלה.
המערכת מאפשרת קליטה ועדכון מידע מילולי לכל פרטי החלקה – כולל ייעודי קרקע, שטח החלקה, קשרי חלוקה בין חלקות, קשרי יחס בין החלקות תכוניות החלות על החלקות , כתובות , התראות, .תכניות בתכנון ותכניות היסטוריות , התראות מתכנית , תכניות חלקה , תכניות בינוי ופיתוח.
המערכת מאפשרת הצגת רשימת תכניות על החלקה וקיום התראות על החלקה והתכנית במידה ויש בחלקה, זכויות על החלקה מטבלת זכויות וטבלה לזכויות ספציפיות שחלות על החלקה.
​ מערכת ייעודי קרקע מאפשרת ניהול קשרי חלוקה ואיחוד בין חלקות ו-קשרי יחס בין חלקות כמו קיר משותף או מגרש משלים לגוש אחר.