קצת על השירות ...

חברת קומפלוט מתמחה בניהול וביצוע סקרים לצורך איתור, איסוף, ניתוח ופיענוח מידע גיאוגרפי וסביבתי מגוון.
הצוות המקצועי שלנו מורכב ממומחי יישום מקצועיים בתחומי GIS -CAD, גיאוגרפים, מנתחי מערכות, מפענחי תצ"א, וסוקרי שטח מקצועיים.

סוגי סקרים

  • סקר ייעודי קרקע
  • סקר עפ"י תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה
  • סקר גינון לפי מפרט רשות המים
  • סקר נכסים וסקר עירוני
  • סקר תמרור
  • סקר שינויי 'עתודות קרקע'
  • סקר מרחבי וסקר שטח
  • בניית ישומי איסוף נתונים לסוקרי שטח עפ"י דרישת לקוח – חדש!


קומפלוט - ניהול מידע הנדסי

פרטי התקשרות ותמיכה