קצת על השירות ...

הקמת מסד נתונים אלפאנומרי וגראפי משולב, קליטת טבלאות זכויות של התוכניות החלות בקומפילציה הקיימת לצורך דף מילולי עדכון מידע היסטורי/נוסף, קליטת תכניות ישנות ו/או תוכניות בתכנון /הפקדה המשפיעות על דף המידע אך אינן לוקחות חלק בקומפילציה הגרפית. עדכון שכבת הקומפילציה, קליטת תכניות חדשות שקיבלו תוקף, שילובן בקומפילציה הגרפית הקיימת והוספת סל הזכויות שלהן לדף המידע.קומפלוט - ניהול מידע הנדסי

פרטי התקשרות ותמיכה