קצת על השירות ...

הקמת מסד נתונים אלפאנומרי וגראפי משולב, קליטת טבלאות זכויות של התוכניות החלות בקומפילציה הקיימת לצורך דף מילולי עדכון מידע היסטורי/נוסף, קליטת תכניות ישנות ו/או תוכניות בתכנון /הפקדה המשפיעות על דף המידע אך אינן לוקחות חלק בקומפילציה הגרפית. עדכון שכבת הקומפילציה, קליטת תכניות חדשות שקיבלו תוקף, שילובן בקומפילציה הגרפית הקיימת והוספת סל הזכויות שלהן לדף המידע.

מעוניין במוצר?קומפלוט - ניהול מידע הנדסי

פרטי התקשרות ותמיכה