נגיף הקורונה – מתן מענה באתר האינטרנט של הרשות
תאריך: 18/03/2020
נושא: דיגיטל

​​ימים לא פשוטים עוברים על המשק הישראלי והנחיות הממשלה ומשרד הבריאות מאלצות את כולנו לערוך שינויים והתאמות בתקופה זו.
אנו באוטומציה החדשה מציעים לתת מענה דיגיטלי במסגרת אתר האינטרנט על ידי פיתוח דף נחיתה ייעודי שירכז וינגיש את כל המידע לשירות ולטובת התושבים.

פרוט השירותים המוצעים:

 1. עדכונים שוטפים מצד הרשות (דינאמי)
 2. טלפונים חשובים  - מוקד משרד הבריאות, קופ"ח
 3. קישורים למשרדים ממשלתיים – ביטוח לאומי, משרד הכלכלה והתעשייה וכו', משרד הבריאות
 4. הנחיות כלליות
 5. כללים לשמירת היגיינה
 6. סרטוני הסברה
 7. מפת חשיפה לנגיף קורונה בישראל – קישור / באנר
 8. הצעות לפעילות פנאי – הצגות, ספרייה דיגיטלית, דפי עבודה, פעילויות ספורט ועוד
 9. טפסים דיגיטלים
  • טופס פניייה כללי
  • טופס התנדבות לשעת חירום
  • טופס להתנדבות לסייע לאנשים בבידוד
  • דיווח עצמי על בידוד בית  (טופס של משרד הבריאות)
  • דיווח עצמי על בידוד בית - מגע עם חולה (טופס של משרד הבריאות)
  • דיווח על הפרת צו בידוד בית (טופס של משרד הבריאות)

לפרטים נוספים ניתן לפנות 03-9275171