עמידה בתקן EMV בסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב
תאריך: 25/08/2020