קצת על המוצר ...

ערכת רישוי עסקים הינה מערכת לניהול כולל של מערך העסקים ותהליך הרישוי העירוני. המערכת תומכת בכל תהליכי העבודה במחלקת רישוי העסקים.
המערכת מותאמת לחוק רישוי עסקים ובכפוף לגורמים מאשרים.
המערכת מאפשרת קליטת פרטי רישיון וההתנהלות עד לקבלת רישיון מהרשות כולל מעקב ובקרה על רישיונות והפקת דוחות מגוונים לטובת מעקב ופיקוח.

טופס דיגיטלי בקשה לרישוי עסק

טופס דיגיטלי המאפשר להגיש את הבקשה לרישוי עסק באמצעות שירות מקוון. השירות מאפשר להגיש את הבקשה בקלות ומהירות, לקבל עדכונים על סטטוס הטיפול בבקשה והכל ללא הגעה למשרדי הרשות, תוך קיצור זמן הטיפול וחיסכון בניירת.
המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

 מערכות Billing