קצת על המוצר ...

סריקה מהירה מתוך המערכת התפעולית.
המערכת מכילה ארכיב ממוחשב המאפשר שיוך של קבצים מסוגים שונים אל ישויות המערכת ואחזור שלהם.
הארכיב הממוחשב מאפשר שיוך של קבצים מסוגים שונים אל ישויות המערכת, קטלוג, מפתוח ושליפת חומר שקיים בצורת קובץ ונדרש לקשרו לתהליך או פעילות במערכת.
מתוך מסכי המערכת ניתן לארכב מסמך תוך דיווח מידע לצורך אחזור המסמך.
בנוסף למידע המדווח, נשמרים לכל מסמך באופן אוטומטי פרטי מועד ארכוב המסמך (תאריך ושעה ושם הגורם שארכב את המסמך).
גרסה זו של סריקה מהירה שולבה במסך יתרות למשלם 530 ממנו ניתן לסרוק הן למשלם והן לנושא של פיזי נבחר (ראו הערה מיוחדת בהמשך), יתרות לפיזי 531, הצגת מצב חשבון לשרות 532, הצגת נכס 1440, פרטי מים לנכס 1360.מערכות Billing