קצת על המוצר ...

​טופס דיגיטלי להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס דיגיטלי המאפשר לתושב להצטרף לתשלום "הוראת קבע בכרטיס אשראי" בכל מקום ובכל זמן ללא צורך בהגעה למשרדי הרשות.
המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

קליטת נתונים מעודכנים של כ.א

ביצוע תהליך גורף של החלפת כרטיסי אשראי שהוחלפו/ בוטלו בהתאם לנתונים המגיעים מחברות האשראי. תהליך קצר ונח בו טוענים את קובץ המוחלפים אל המערכת באופן אוטומטי.

עמידה בתקן EMV בסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

​​​​עפ"י החלטת בנק ישראל החל מתאריך 30/11/2020 פעילות מסופים במערכת אשראית EMV בכרטיסים הנוכחים תבוצע אך ורק בסליקה חכמה​

מטרת התקן החדש הינה להקטין משמעותית את כמות ההונאות בכרטיסי אשראי ובכך להקל ולהגן על מחזיקי הכרטיסים ובתי העסק. בנוסף, באמצעות הטכנולוגיה החדשנית, ניתן יהיה לאמץ בקופות ובמסופים אמצעי תשלום מתקדמים נוספים.

כלומר מסופים ישנים שלא תומכים בטכנ​ולוגיית EMV יעברו על התקנות ויהיו חשופים להונאות והאחריות תחול על בית העסק.

בהתאם לתקנות בנק ישראל שפורסמו בתאריך 9/1/2020 מחויבות הרשויות לעבור ולעבוד בתקן EMV.
הוראה 472 "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" סעיף 14 "שימוש בתקן EMV" – "סולק יסלוק עסקאות שבוצעו באמצעות מסופים התומכים בתקן EMV ותקן אבטחה PCI ,"

מה זה EMV?

תקן אבטחה EMV (ראשי תיבות של החברות הבינלאומיות Europay, MasterCard, Visa), אשר אומץ במספר רב של מדינות לפני מספר שנים, מגדיר סטנדרט אבטחה בעת ביצוע עסקות כרטיסי אשראי בבתי עסק. התקן מתייחס ליכולת לבצע עסקאות בצורה חכמה ומאובטחת באמצעות כרטיס אשראי חכם עם שבב אלקטרוני. המשמעות היא שכאשר לקוח ישלם בבית עסק באמצעות כרטיס אשראי חכם, הוא יצטרך להקליד את הקוד הסודי במעמד ביצוע העסקה. הקוד הסודי הוא אותו קוד המשמש כיום למשוך כסף מזומן בכספומטים.

עמידה בתקן EMV מחייבת:

  • רכישת מכשיר סליקה תומך תקן EMV
  • רכישת מסופי שב"א בתקן EMV

על כל רשות לסיים את ההסבות לעמידה בתקן EMV עד לתאריך 30/11/2020.
תיאומי ההסבות יקבעו בהתאם לסדר קבלת ההזמנות החתומות במשרדי אוטומציה.מערכות Billing