קצת על המוצר ...

​טופס דיגיטלי להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס דיגיטלי המאפשר לתושב להצטרף לתשלום "הוראת קבע בכרטיס אשראי" בכל מקום ובכל זמן ללא צורך בהגעה למשרדי הרשות.
המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

קליטת נתונים מעודכנים של כ.א

ביצוע תהליך גורף של החלפת כרטיסי אשראי שהוחלפו/ בוטלו בהתאם לנתונים המגיעים מחברות האשראי. תהליך קצר ונח בו טוענים את קובץ המוחלפים אל המערכת באופן אוטומטי.

מעוניין במוצר?מערכות Billing