קצת על המוצר ...

​טופס דיגיטלי להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס דיגיטלי המאפשר לתושב להצטרף לתשלום "הוראת קבע בכרטיס אשראי" בכל מקום ובכל זמן ללא צורך בהגעה למשרדי הרשות.
המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

קליטת נתונים מעודכנים של כ.א

ביצוע תהליך גורף של החלפת כרטיסי אשראי שהוחלפו/ בוטלו בהתאם לנתונים המגיעים מחברות האשראי. תהליך קצר ונח בו טוענים את קובץ המוחלפים אל המערכת באופן אוטומטי.

הרחבה למודול טיפול בכרטיסי אשראי מוחלפים

עדכון התושב באמצעות מסרון בנוגע להחלפה וביטול כרטיס אשראי וקישור ללינק להוראת קבע בכרטיס אשראי.
ללקוחות שכבר קיים להם טופס מקוון להוראת קבע בכרטיס אשראי.

עמידה בתקן EMV בסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

​​​​עפ"י החלטת בנק ישראל החל מתאריך 30/11/2020 פעילות מסופים במערכת אשראית EMV בכרטיסים הנוכחים תבוצע אך ורק בסליקה חכמה​

מטרת התקן החדש הינה להקטין משמעותית את כמות ההונאות בכרטיסי אשראי ובכך להקל ולהגן על מחזיקי הכרטיסים ובתי העסק. בנוסף, באמצעות הטכנולוגיה החדשנית, ניתן יהיה לאמץ בקופות ובמסופים אמצעי תשלום מתקדמים נוספים.

כלומר מסופים ישנים שלא תומכים בטכנ​ולוגיית EMV יעברו על התקנות ויהיו חשופים להונאות והאחריות תחול על בית העסק.

בהתאם לתקנות בנק ישראל שפורסמו בתאריך 9/1/2020 מחויבות הרשויות לעבור ולעבוד בתקן EMV.
הוראה 472 "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" סעיף 14 "שימוש בתקן EMV" – "סולק יסלוק עסקאות שבוצעו באמצעות מסופים התומכים בתקן EMV ותקן אבטחה PCI ,"

מה זה EMV?

תקן אבטחה EMV (ראשי תיבות של החברות הבינלאומיות Europay, MasterCard, Visa), אשר אומץ במספר רב של מדינות לפני מספר שנים, מגדיר סטנדרט אבטחה בעת ביצוע עסקות כרטיסי אשראי בבתי עסק. התקן מתייחס ליכולת לבצע עסקאות בצורה חכמה ומאובטחת באמצעות כרטיס אשראי חכם עם שבב אלקטרוני. המשמעות היא שכאשר לקוח ישלם בבית עסק באמצעות כרטיס אשראי חכם, הוא יצטרך להקליד את הקוד הסודי במעמד ביצוע העסקה. הקוד הסודי הוא אותו קוד המשמש כיום למשוך כסף מזומן בכספומטים.

עמידה בתקן EMV מחייבת:

 • רכישת מכשיר סליקה תומך תקן EMV
 • רכישת מסופי שב"א בתקן EMV

על כל רשות לסיים את ההסבות לעמידה בתקן EMV עד לתאריך 30/11/2020.
תיאומי ההסבות יקבעו בהתאם לסדר קבלת ההזמנות החתומות במשרדי אוטומציה.

קבלה ב- SMS או למייל

הפתרון מאפשר שליחת קבלה במייל ו/או סמס, במערכת נפתח חלון שבו מוצגות האפשרויות הבאות:

 • הדפסת הקבלה
 • שליחה באמצעות סמס
 • שליחה באמצעות מייל
 • שליחת ההדפסה לבית דפוס באופן פרטני – העברת הקובץ pdf לכתובת FTP
  (שליחת קבלה לבית לדפוס תהיה ע"י חברה חיצונית)

ישנה אפשרות לחיתום דיגיטלי על קבלה

הוראת קבע ללא תפיסת מסגרת אשראי

תהליך המאפשר ביצוע עסקה באשראי עם חיובים עתידיים, בדומה להו"ק וללא תפיסת מסגרת אשראי תוך זיכוי מיידי של מלוא סכום העסקה.

 • הפקיד רושם את מספר התשלומים הרצוי, עד 48 תשלומים.
 • לסכום העסקה מתווספת % עמלה (ריבית) על ההסדר, בדומה לשיקים דחויים.
 • התשלום הראשון נבדק בחברת האשראי מול מסוף online, ושאר התשלומים מול מסוף הוראת קבע.
 • התשלום הראשון מופקד בחברת האשראי בתהליך הפקדה רגיל.
 • שידור והפקדת העסקאות הבאות ביום פירעונם בתהליך הפקדה ליילי.

תנאי סף

 • על הרשות לעבור לתקן PCI.
 • על הרשות לרכוש מסוף הו"ק.
 • ישנה מגבלה של 48 תשלומים לעסקה.
 • האפשרות לשובר תשלומים ללא מסגרת אשראי תהיה פתוחה בקופה בלבד (ללא אינטרנט).
 • האפשרות תהיה פתוחה לכל סוגי השירות.

הוראת חיוב ב- SMS

תהליך בו נשלחת הוראת חיוב ב- SMS בהתאם להרשאות אשר התקבלו ע"י הלקוח במשרדי הרשות.מערכות Billing