קצת על המוצר ...

מערכת לניהול כולל של מערך דוחות החניה ברשות. המערכת תומכת בתהליכי העבודה במחלקת החניה תוך הישענות על חוקי העזר העירוניים ובשילוב חוקים ארציים. המערכת משרתת את כל הגורמים ומטפלת בכל התהליכים הרלוונטיים לאורך כל מחזור החיים של הדו"ח כמו ערעורים, ביטולים, הסבות, הפחתות ועדכונים אחרים.
מערכת החניה מתממשקת בזמן אמת עם מערכות אוטומציה החדשה כגון: גביה ואוכלוסין, קופה, אכיפה ועוד ולמאגרי מידע חיצוניים כגון: משרד התחבורה, הרישוי, רשות האוכלוסין וההגירה ועוד המערכת מאפשרת ניהול תוכן: ארכוב, אחזור, סריקה, ניהול ושיתוף מסמכים ברמת דו"ח חניה במערכת.

טופס דיגיטלי ערעור על דוח חניה

טופס דיגיטלי הנותן פתרון מלא לנושא הערעורים בחניה, כולל ניהול החלטות היועץ המשפטי, עדכונים אוטומטיים של מערכת החניה וקשר ישיר עם התושב באמצעות מכתבים מיילים ומסרונים.מערכות Billing