קצת על המוצר ...

מחולל דו"חות מובנה

אוגדן מידע ניהולי - BI

​​​לוח בקרה של דוחות גרפיים, המכיל מידע עסקי ממערכות תפעוליות שונות (גבייה, הנה"ח, תקציבים).
לוח הבקרה מאפשר קבלת תובנות עסקיות וקביעת מגמות, ניתן לצלול מכל גרף בלוח הבקרה אל דוחות מפורטים לצורך תחקור הנתונים והסקת מסקנות.
  • סל דוחות המאורגן לפי נושאי גבייה שונים
  • מאפשר למשתמש /למנהל להפיק מידע ניהולי (דוחות וגרפים) מתוך המערכות התפעוליות
  • כל המידע המופק מהאוגדן ניתן להורדה מידית לפורמטים שונים (אקסל, Pdf,Xml ,Csv​)​
  • ניתן לשמירה בספרייה פרטית בקוגנוס ולתזמון למיילמערכות Billing