קצת על המוצר ...

מערכת גזרי דין מהווה חלק ממערכת הגביה העירונית ונותנת מענה לרשות המקומית בטיפול בתיקים המשפטיים בהיבט כספי .
המערכת מספקת פתרון לניהול כספי של גזר דין באמצעות הפקת שוברים לתשלום, מעקב גביה והכנסות.מערכות Billing