קצת על המוצר ...

​מערכת שילוט של אוטומציה החדשה נותנת מענה מלא לכל חוקי העזר העירוניים תוך הפקת אגרות שילוט, יצירת חיובים וזיכויים עפ"י החוק.
המערכת משרתת את כל הגורמים ומטפלת בכל התהליכים הרלוונטיים החל מהקמת השלט ועד להפקת החיוב. המערכת תומכת בבצוע סקרי שילוט לכל העיר או חלק ממנה. המערכת מאפשרת טיפול בכל שלטי הרשות או המועצה: לעסק, לחברה, מודעות, שלטי חוצות, כאשר לכל שלט יש חיוב אחד כולל התייחסות לפטורים והנחות.

​טופס דיגיטלי לבקשת שלט חדש

טופס דיגיטלי המאפשר להגיש את הבקשה לרישיון להצגת שלט באמצעות שירות מקוון. השירות מאפשר להגיש את הבקשה בקלות ומהירות, לקבל עדכונים על סטטוס הטיפול בבקשה והכל ללא הגעה למשרדי הרשות, תוך קיצור זמן הטיפול וחיסכון בניירת. המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

סקר שילוט

מערכות Billing