קצת על המוצר ...

שיתוף פעולה עם הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים- תהליך ממוכן לאישור הרישום לטאבו.

התהליך הממוכן מול מערכת המידע של האגף לרישום והסדר מקרקעין (מערכת רימון):
התהליך הממוכן מבצע קודם כל אימות של הנכס בגוש חלקה ותת חלקה מול מאגר הנתונים של הטאבו. בכך נמנעות טעויות בגוש חלקה ותת חלקה.
רק אם הנכס מאומת, מופק אישור היעדר חובות ממערכות הרשות המקומית.
האישור מועבר לרשם המקרקעין באופן ממוכן.
על גבי המסמך מוטבע ברקוד אשר מכיל מזהה חד ערכי של המסמך.
המסמך נשלח למבקש בדואר אלקטרוני או נמסר לו ידנית.
בעת רישום העסקה בטאבו, מתבצעת בדיקה מול מאגר האישורים שהתקבל מהרשויות המקומיות בהתאם לברקוד שייסרק מהמסמך המוגש, וכל פרטי האישור מוצגים לפקיד הרישום בטאבו.
בכך נשמר מידע אחיד בין הרשות לטאבו ונמנע הצורך בהקלדת הנתונים מחדש בטאבו.

שיתוף הפעולה החדש והפיתוחים הנלווים לו חוסכים לתושב ולרשות זמן וטעויות!מערכות Billing