קצת על המוצר ...

מערכת המים הינה חלק ממערכת לניהול כולל של מערך הגבייה העירונית, התומכת בתהליכי עבודה ובתהליכים עסקיים.
המערכת מספקת מגוון כלי בקרה ותפעול למקבלי ההחלטות ברשות ומאפשרת גישה בכל רגע למצב החשבון העדכני ביותר שקיים במערכת והנפקת דו"ח יתרות , פירוט מצב חשבון, הבהרות שונות לצורות חישוב, גמר חשבון בצורה מקוונת, עדכון פרטי אב, קליטת תנועות כספיות, קריאות מים ופרטי אב בצורה מקוונת, המערכת עונה על כל דרישות חוק ריבית והפרשי הצמדה.
בנוסף לנ"ל, פותחה יכולת התממשקות מול מדי מים מתקדמים מסוג קר"מ (קוראי מים מרחוק).מערכות Billing