קצת על המוצר ...

​​מערכת אכיפת גביה הינה מערכת עצמאית לביצוע פעולות האכיפה Onlin בכלל הנושאים כגון: ארנונה, מים, חניה, פיקוח עירוני, בית משפט ושלטים.
המערכת כוללת בקרה ופיקוח על כל פעולות האכיפה כולל מערכות ועובדי חברת גביה ומאפשרת סגירת תיקי אכיפה לפי סכום.
ניהול הרשאות
המערכת ממודרת ובהתאם להרשאות של משתמשים לפי תעודת זהות.
כל פעילות במערכת מתועדת וניתן לבצע פיקוח ובקרה על כל פעילות, בודדת או קבוצתית.

הפקת התראות

 • המערכת מפיקה התראות בהדפסה מקומית, ע"י עיצוב אישי של התראה או ע"י העברת קובץ לבית דפוס עם או בלי מעקב דואר רשום, בהתאם לצרכי הלקוח
 • המערכת יכולה לעבוד עם ניהול צוותים
 • המערכת מחייבת בהוצאות אכיפה באופן ממוכן, ובהתאם להגדרות מראש שניתנו למערכת
 • המערכת רושמת את החיוב בהתאם לפקיד שביצע את הפעולה
 • המערכת תאפשר רק למורשים לבצע את הפעולה של חיוב בהוצאות
 • המערכת תעביר להתראות רק מי שעמד בכללים שהלקוח אישר :
  • סכום מינימום
  • הליך מקדים מחייב
  • לא נמצא בעיכוב הליכים

עיקולי מטלטלין

 • המערכת מפיקה עיקולי מטלטלין בהדפסה מקומית, ע"י עיצוב אישי של התראה או ע"י העברת קובץ לבית דפוס עם או בלי מעקב דואר רשום, בהתאם לצרכי הלקוח
 • המערכת יכולה לעבוד עם ניהול צוותים
 • המערכת מחייבת בהוצאות אכיפה באופן ממוכן, ובהתאם להגדרות מראש שניתנו למערכת
 • המערכת רושמת את החיוב בהתאם לפקיד שביצע את הפעולה
 • המערכת תאפשר רק למורשים לבצע את הפעולה של חיוב בהוצאות
 • המערכת תעביר לעיקולי מטלטלין רק מי שעמד בכללים שהלקוח אישר :
  • סכום מינימום
  • הליך מקדים מחייב
  • לא נמצא בעיכוב הליכים.
עיקולי צד ג', עיקול טאבו, עיקול מנהל, עיקול משכורת, עיקול חברות ביטוח – כמו התראות.

טיפול משפטי

 • המערכת מפיקה התראות בהדפסה מקומית, ע"י עיצוב אישי של התראה או ע"י העברת קובץ לבית דפוס עם או בלי מעקב דואר רשום, בהתאם לצרכי הלקוח
 • המערכת יכולה לעבוד עם ניהול צוותים
 • המערכת מחייבת בהוצאות אכיפה באופן ממוכן, ובהתאם להגדרות מראש שניתנו למערכת
 • המערכת רושמת את החיוב בהתאם לפקיד שביצע את הפעולה
 • המערכת תאפשר רק למורשים לבצע את הפעולה של חיוב בהוצאות
 • המערכת תעביר להתראות רק מי שעמד בכללים שהלקוח אישר :
  • סכום מינימום
  • הליך מקדים מחייב
  • לא נמצא בעיכוב הליכים.

בנוסף ניתן:

 • לקודד את העורך דין שמטפל לפי שם או בעל תפקיד
 • לקודד את סיבת הטיפול המשפטי
 • לקבוע תאריך יעד לטיפול המשפטי. המערכת יכולה לעבוד עם ניהול צוותים.

עיקולים במדיה

 • המערכת מפיקה עיקולים במדיה ל-18 גורמים, 12 בנקים ו-6 חברות אשראי, בהתאם לצרכי הלקוח
 • המערכת מחייבת בהוצאות אכיפה באופן ממוכן, ובהתאם להגדרות מראש שניתנו למערכת
 • המערכת רושמת את החיוב בהתאם לפקיד שביצע את הפעולה
 • המערכת תאפשר רק למורשים לבצע את הפעולה של חיוב בהוצאות
 • המערכת תעביר לעיקולים במדיה רק מי שעמד בכללים שהלקוח אישר :
  • סכום מינימום
  • הליך מקדים מחייב
  • לא נמצא בעיכוב הליכים.
 • המערכת מאפשרת לבצע הסרת עיקול באופן אוטמטי בהתאם ליתרת החוב של הלקוח
 • המערכת מאחזרת את תשובת הבנק באופן אוטומט, בצמוד לצו
 • המערכת מבצעת מימושי עיקולים במדיה
 • המערכת מאפשרת לבצע הסרת עיקול ו/או הודעה לסרבן
 • המערכת מתמשקת לחיתום צווים באמצעות חברת קומסיין

עיכוב הליכים

 • עיכוב הליכים נועד לעכב את פעילות האכיפה לאותו לקוח
 • ניתן לקודד את המעכב לפי שם או בעל תפקיד
 • ניתן לקודד את סיבת העיכוב
 • ניתן לקבוע תאריך יעד לעיכוב
 • המערכת יכולה לעבוד עם ניהול צוותים

מחולל דוחות

ניתן להפיק כל דוח אפשרי מלבד הדוחות המובנים שקיימים.

דוחות מובנים:

 • אפקטיביות לתקופה, למנה, לפעילות.
 • פעילויות לתקופה, למנה, לפעילות.
 • עיקולים במדיה לתקופה, למנה.

מעוניין במוצר?מוצרי אכיפת גביה

פרטי התקשרות ותמיכה

מוצר ראשי
טלפון

קישורים למדיה חברתית

כתבות

תמונה
נושא
כותרת