קורסים

קהל יעד אנשי שירות ברשויות
אורך הקורס 3 שעות אקדמאיות
תיאור

 

עפ"י החוק: המעסיק יותר מ-25 עובדים או נושאי משרה שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, ידריך את העובדים, את הממונים הישירים עליהם ואת נושאי המשרה ויכשירם כאמור בתקנה 88 בכל אלה ולפי העניין:
(1) בהתנסות חווייתית, אשר תועבר לכל עובד שתפקידו לספק את השירות ישירות לציבור (תקנה 89 (א)), על הרשות להכשיר את העובדים בהדרכה החווייתית ולנהל, לתעד ולבצע מעקב על ההדרכה שנעשתה.

אוטומציה החדשה בשיתוף עם חברת "תבונה ונגישות טכנולוגיות" פיתחה הדרכת נגישות חווייתית העונה על צרכי הרשות לשם עמידה בדרישות החוק.

 • אתם דואגים לחדר הרצאות או ישיבות ולמקרן
 • אנחנו מביאים את כל הציוד לצורך ההתנסות וההדגמות
 • אנחנו מעבירים הדרכה חווייתית המכסה את הדרישות
 • אתם מקבלים אישור ביצוע חתום על ידי מורשה נגישות השירות

מודל הדרכה: שילוב של סדנא קבוצתית חווייתית עם הדרכה פרונטאלית.
גודל קבוצה: עד 25 משתתפים.

תכני ההדרכה

 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • סוגי מוגבלויות וכיצד הם באים לידי ביטוי בצריכת שירות
 • התנסות חווייתית וחווית שירות של אנשים עם מוגבלות:
 • מיומנויות שירות נגיש
ההדרכה תתקיים במתקני הרשות – כל אמצעי ההדרכה וההמחשה יסופקו על ידי תבונה ונגישות. על הלקוח לדאוג למקרן ומסך בלבד. ניתן להוסיף בהדרכה מפגש עם אדם עם מוגבלות (בתשלום נוסף).
תוכנית לימודים
סדר הופעה 2
סטאטוס פעיל כן
תחום נגישות
קבצים מצורפים
קהל יעד:אנשי שירות ברשויות
אורך הקורס:3 שעות אקדמאיות
תחום:נגישות

תיאור הקורס


 

עפ"י החוק: המעסיק יותר מ-25 עובדים או נושאי משרה שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, ידריך את העובדים, את הממונים הישירים עליהם ואת נושאי המשרה ויכשירם כאמור בתקנה 88 בכל אלה ולפי העניין:
(1) בהתנסות חווייתית, אשר תועבר לכל עובד שתפקידו לספק את השירות ישירות לציבור (תקנה 89 (א)), על הרשות להכשיר את העובדים בהדרכה החווייתית ולנהל, לתעד ולבצע מעקב על ההדרכה שנעשתה.

אוטומציה החדשה בשיתוף עם חברת "תבונה ונגישות טכנולוגיות" פיתחה הדרכת נגישות חווייתית העונה על צרכי הרשות לשם עמידה בדרישות החוק.

 • אתם דואגים לחדר הרצאות או ישיבות ולמקרן
 • אנחנו מביאים את כל הציוד לצורך ההתנסות וההדגמות
 • אנחנו מעבירים הדרכה חווייתית המכסה את הדרישות
 • אתם מקבלים אישור ביצוע חתום על ידי מורשה נגישות השירות

מודל הדרכה: שילוב של סדנא קבוצתית חווייתית עם הדרכה פרונטאלית.
גודל קבוצה: עד 25 משתתפים.

תכני ההדרכה

 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • סוגי מוגבלויות וכיצד הם באים לידי ביטוי בצריכת שירות
 • התנסות חווייתית וחווית שירות של אנשים עם מוגבלות:
 • מיומנויות שירות נגיש
ההדרכה תתקיים במתקני הרשות – כל אמצעי ההדרכה וההמחשה יסופקו על ידי תבונה ונגישות. על הלקוח לדאוג למקרן ומסך בלבד. ניתן להוסיף בהדרכה מפגש עם אדם עם מוגבלות (בתשלום נוסף).

הערות

 • תוכן שיעורי הקורס נתון לשינוי ותלוי בקצב ורמת המשתתפים בקורס
 • פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים | ט.ל.ח
 • הקורס הנו בתשלום - לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר
  לחצו על טופס התעניינות