קצת על המוצר ...

​​​​​​​​​​​קיימת קשת רחבה של קשיים ומוגבלויות שדורשים התייחסות בתהליך ההנגשה של אתרי האינטרנט, כגון: מוגבלות ראייה - החל מעיוורון מוחלט, דרך לקויות ראייה בשלבים שונים, ועד עיוורון צבעים וגוונים ועוד.
מ​וגבלות פיזית - בעיקר מוגבלויות בהפעלת הידיים, המקשות על תפעול העכבר והמקלדת.
לקות קוגניטיבית - ממוגבלות שכלית קשה ועד בעיות בהבנה, קשיי קריאה.
מגוון רחב של קשיים נוספים כגון לקות שמיעה, לקויות למידה, גולשים שאינם מכרים את השפה, אנשים עם בעיית קריאה, קשיי התמצאות באתר, קשיי תפעול, חוששים מטכנולוגיות ועוד.

​​​​​על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח 1998), חובה עלינו לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות חיים עצמאיים, מכובדים ושוויוניים. כדי שזה יקרה, המחוקק מחייב אותנו בהנגשה. הנגשה היא תהליך של התאמה לאנשים עם מוגבלות הן של הסביבה הפיזית (נגישות מבנים, תשתיות וסביבה) והן של אופן מתן השירות (נגישות השירות).
הדרכת נגישות לעובדי הרשות היא חלק מחובת ההנגשה על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.
אוטומציה החדשה בשיתוף עם חברת "תבונה ונגישות טכנולוגיות" פיתחה הדרכות נגישות העונות על צרכי הרשות לשם עמידה בדרישות החוק.

רשימת קורסים

​​