קצת על המוצר ...

מערכת לניהול שירות לקוחות, עוזרת לרשות ליישם את אסטרטגיית השירות שלה בכל המחלקות. המערכת נותנת תמונה מלאה על השירות ברשות. ניהול הקשר עם כל בעלי העסקים והתושבים, ניהול פניות ומנגנוני ניהול ובקרה אחר הטיפול.
המערכת מגדילה את יכולות הפיקוח והבקרה על הפעילויות מול התושב לצורך הפקת דו"חות תפעוליים וניהוליים בחתכים שונים אשר ישפרו את יכולות הניתוח והמידע של הארגון. במערכת קיים מנגנון לניהול Workflow, המאפשר ביצוע תהליכים באופן מובנה. המערכת מקיימת מעקב שוטף על סטטוס התהליכים השונים ומחוללת התראות ותהליכי הסלמה (Escalation).

מוקד 106

תיעוד וניהול תהליכי השרות במוקד העירוני משלב פניית הלקוח ועד לסגירת הטיפול בפנייתו, תוך מתן זמני ביצוע (SLA) הן ללקוח והן למחלקות העירוניות המבצעות. אפשרות לניתוב מוגדר מראש של משימות לגורם הרלוונטי, לפי כתובת ונושא הבעיה. כולל מודול סלולרי לניהול משימות.

פניות ציבור

המערכת תומכת בכלל הדרישות של אמות מידה הנהוגות בישראל. המערכת כוללת מכתבים לכל שלב בתהליכי הפניה. מכתב אישור קבלת פניה, מכתב על תחילת טיפול בפניה, מכתב על עיכוב בטיפול ומכתב על סיום הטיפול בפניה.

מודול גביה

ליווי ותיעוד כלל תהליכי השרות במחלקת הגביה תוך התממשקות המערכת למערכת הגביה העירונית ושמירת היסטוריית הפניות לכל אחד מהגורמים בנפרד.
המערכת מתממשקת באופן מלא למערכת ניהול המסמכים האירגונית.

מודול חרום

בזמן חירום המוקדן יפעיל במערכת את תרחיש "אירוע חירום" מתרחיש זה ייגזרו משימות ודרישות לגורמים השונים.
חישוב שטח היקף אירוע החירום ותפעול הגורמים הרלוונטיים בטווח הנתון.​