קצת על המוצר ...

​​​פתרון מלא לניהול טפסים חכמים ויישומים מונחי תהליכים בצורה פשוטה, מהירה ויעילה. הטפס הדיגיטלי מנוהל בתהליך מובנה עם SLA המוגדרים מראש.
הטפסים הדיגיטליים מאפשרים לרשות לשפר את השירות לתושב. ניתן לקבל מערכת טפסים דיגיטליים חכמים במגוון תחומים לפי בקשת הרשות.
הטופס הדיגיטאלי מקושר למערכות המידע של הרשות ובכך מתבצעות ולדיציה/ השלמות אוטומטיות ועדכונים ישירות מול מערכות המידע.
​ המידע המגיע מהטפסים מנוהל באופן חכם ותהליכי.​

​טופס דיגיטלי אישור לטאבו

טופס דיגיטלי שבו ניתן להגיש בקשה לאישור לט​אבו ע"י התושב, הטופס מנוהל תהליך עם SLA לבדיקת הימצאות חובות לתושב במחלקות השונות של עירייה עם הנפקת האישור ניתן לעדכן ישירות את הטאבו

​טופס דיגיטלי בקשה להנחה בארנונה

טופס אינטרנטי המאפשר הגשת בקשה להנחה בתשלום ארנונה. באמצעות הטופס, התושב יכול להגיש את בקשת ההנחה בארנונה בדרך נוחה ויעילה מכל מקום ובכל זמן תוך צירוף כל המסמכים הדרושים, כפי שהם מופיעים בטופס. הטופס מותאם למכשירים סלולריים.

טופס דיגיטלי בקשה לרישוי עסק

טופס דיגיטלי המאפשר להגיש את הבקשה לרישוי עסק באמצעות שירות מקוון. השירות מאפשר להגיש את הבקשה בקלות ומהירות, לקבל עדכונים על סטטוס הטיפול בבקשה והכל ללא הגעה למשרדי הרשות, תוך קיצור זמן הטיפול וחיסכון בניירת.
המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

​טופס דיגיטלי לבקשת שלט חדש

טופס דיגיטלי המאפשר להגיש את הבקשה לרישיון להצגת שלט באמצעות שירות מקוון. השירות מאפשר להגיש את הבקשה בקלות ומהירות, לקבל עדכונים על סטטוס הטיפול בבקשה והכל ללא הגעה למשרדי הרשות, תוך קיצור זמן הטיפול וחיסכון בניירת. המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

​טופס דיגיטלי להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס דיגיטלי המאפשר לתושב להצטרף לתשלום "הוראת קבע בכרטיס אשראי" בכל מקום ובכל זמן ללא צורך בהגעה למשרדי הרשות.
המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

​טופס דיגיטלי השגה / ערר חיוב ארנונה

טופס דיגיטלי מונחה תהליך שמאפשר לתושב לערער על גובה חיוב הארנונה מול הרשות המקומית.

טופס דיגיטלי ערעור על דוח חניה

טופס דיגיטלי הנותן פתרון מלא לנושא הערעורים בחניה, כולל ניהול החלטות היועץ המשפטי, עדכונים אוטומטיים של מערכת החניה וקשר ישיר עם התושב באמצעות מכתבים מיילים ומסרונים.

טופס דיגיטלי להחלפת משלמים

טופס דיגיטלי המאפשר לתושב להודיע על שינוי המחזיק בנכס לחילופי מחזיקים בארנונה. בכל מקום ובכל זמן ללא צורך בהגעה למשרדי הרשות.
המערכת כוללת מערכת ניהול שבה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים, לטפל בסטטוס של הבקשה, חיתום דיגיטלי וארכוב מסמך הבקשה לארכיב הרשות, ניהול ומעקב עם הגדרות זמני תקן והתראות.

טופס דיגיטלי אישור תושבות

אישור התושבות מאפשר לתושב הגר ברשות מקומית מוטבת לקבל הטבות מס. המערכת מאפשרת לתושב לקבל "אישור תושבות" ללא צורך בהגעה למשרדי הרשות ובכך להיטיב את השירות עימו.
המערכת מאפשרת לכל תושבי הרשות להגיש ולקבל את אישור התושב ישירות למייל מהאינטרנט, המערכת בודקת ישירות מול נתוני משרד הפנים את נתוני התושב ואת זכאותו לקבלת אישור התושב, המערכת מאפשרת לבדוק האם לתושב יש חוב, מאמתת את מספר הסלולרי שהזין התושב, אישור התושב נשלח למייל של התושב ולמייל בעירייה, המערכת מאפשרת תשלום עבור קבלת אישור התושבות באמצעות תשלום בכרטיס אשראי לקופה ייעודית.

טופס דיגיטלי בקשה מקדמית להיתר בניה

תושב המעוניין לבצע שינוי או הוספת בניה צריך להגיש בקשה מקדמית להיתר בניה כחלק מהוראות חוק התכנון והבניה. באמצעות המערכת המקוונת יכול התושב להגיש בקשה מקדמית להיתר בניה ללא צורך בהגעה למשרד הרשות.
המערכת כוללת אפשרות להעלאת מסמכים וקבצים, מערכת ניהול בה ניתן לצפות בבקשות, לעשות חיפושים ולטפל בסטטוס של הבקשה, ביצוע בדיקות השלמות נתונים ועדכונים מול נתוני מערכות הרשות בצורה מקוונת כולל בבקשות עם הקלות, המערכת מאפרת מעקב על התקדמות הטיפול בבקשה, העברת הבקשה להיתר לבדיקה והתייחסות של גורמים מקצועיים בתוך הועדה, העברת המשך ניהול הבקשה למהנדס הרישוי, המערכת מאפשרת תשלום עבור הבקשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי לקופה ייעודית.