קצת על המוצר ...

​​טיפול בכל הנושאים הקשורים לרישומים חשבונאיים של הרשות כולל כל המרכיבים הנלווים כגון: הפקת דוחות לפי דרישות משרד הפנים, ממשקים עם בנקים, מוסדות כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד, ניהול ספקים, תזרים מזומנים, התאמות אשראי ונושאים נוספים.​

הנהלת חשבונות

רישום פעולות הנהלת חשבונות דו צדדית ממקורות שונים כגון חשבוניות מרכש, מחוזים או דרך ממשקים למערכות משיקות (כגון שכר, גביה). ניהול כרטיסי אב ורישום כנגדם. ניהול תקציבי ובקרת תקציב, סוגי תנועות שונים: יומנים, זיכויים, קיזוזים תשלומים ופקודות השלמה לרבעון. המערכת רב שנתית ומאפשרת דיווח לשנות כספים שונות, סגירת שנים ורישום פקודות עודף/גרעון אוטומטית. המערכת מאפשרת ניהול מאזנים והפקת דוחות לפי דרישות משרדי הממשלה. אפשרות לניתוח כרטיסים (חובה כנגד זכות).

התאמות בנקים

קליטת דפי בנק אוטומטית מהבנקים באופן יומי, ביצוע מעקב מרוכז ומפורט אחר קליטת דפי הבנק. המערכת מבצעת התאמות לפי קריטריונים שונים כגון סכום, אסמכתא, תאריכים ועוד, התאמות של סכומים מרובים (פיצול) וכן רישום להנהלת חשבונות כנגד הפרשים, ביצוע התאמות סטורנו, התאמות צ'קים חוזרים, הפקת דוחות לתנועות מותאמות ובלתי מותאמות והצגה נוחה בשאילתות מעקב כולל קישורים להנה"ח ולקופה.

דוחות משרד הפנים ודוחות נוספים

הפקת דוחות רבעוניים ודוחות שנתיים לפי דרישות משרד הפנים לרבות דוחות תקציב רגיל, תב"רים, דוחות מאזנים, דוחות שכר ומשרות ועוד. אפשרות שילוב נתוני פקודות השלמה לרבעון בדוחות. הפקת דוחות בכל אחד מהנושאים המנוהלים במערכת הכספית: דוחות כספיים, דוחות יתרות ואחרים.

תשלומים

ניהול תשלומי הרשות למקבלי תשלום: ספקים ונותני שירות נוספים. ניהול על פי תאריכי תשלום. אפשרות אישור תשלומים באופנים שונים כגון על פי תאריכים, לפי חשבונות ועוד. ביצוע ניכויים של מס הכנסה, ביטוח לאומי וניכויים אחרים בהתאם לדרישות החוק. אפשרות פריסת תשלומים, הקפאת תשלומים, תשלומים דרך מסב, בצ'קים, שטרות חוב והעברות בנקאיות כולל תשלום העברה דרך חשבון זה"ב. קיזוז כנגד חובות, מתן מקדמות, תשלום למעקלים ולנמחים, שאילתות מעקב ודוחות במיונים שונים. תשלום החזרים כנגד מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. משלוח הודעות לספקים על תשלום באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים.

מס הכנסה

קישור אוטומטי לשע"מ ועדכון אישורי המס של הספקים. ביצוע ניכויים במערכת בעת התשלום בהתאם לאישורי המס, ניהול אישור ניהול ספרים , דיווח קובץ 856 שנתי, הפקת דוחות מס הכנסה תקופתיים והפקת אישורים שנתיים לספקים הנשלחים אליהם במייל ו/או מעטפיות. הפקה ודיווח של קובץ במבנה אחיד לפי דרישות מס הכנסה.

ביטוח לאומי אומנים ומרצים

ניהול ניכויי ביטוח לאומי לאומנים ומרצים. דיווח סוג הניכוי לכרטיס אב – אומן, מרצה, פנסיונר, מקבל קצבת נכות וכו', חישוב הניכוי בעת התשלום, דיווח חודשי של קובץ ניכויים לביטוח לאומי, הפקת דוח במבנה טופס 102 והפקת אישור שנתי הכולל את ניכויי הביטוח הלאומי.

עיקולים לספקים

ניהול עיקולים לספק ולעמותה. ניהול מספר מעקלים בכרטיס האב, דירוג עיקולים בהתאם לצווי בית המשפט, תשלום למעקלים לפי סדר המעקלים, תשלום חלקי לספק בהתאם לחלק היחסי, סגירה (הקפאת) עיקולים והסרתם משלוח הודעות לספק בדואר אלקטרוני ובמסרונים בגין קליטת עיקולים, הסרתם או סגירתם.

קיזוז ספקים

ניהול קיזוזים לספקים בגין חובות במערכת הגביה, הגדרת טבלאות סוגי שירות לקיזוז אוטומטי, הפקת הצעה לקיזוז לספקים אשר סומנו לקיזוז אוטומטי. ומשלוח הצעה לקיזוז בדואר אלקטרוני לגורמים המטפלים ברשות, אפשרות עדכון ידני של הצעה לקיזוז, יצירת קיזוזים בתשלומים, הנה"ח ותנועות זמניות בגביה, משלוח קובץ למסב הכולל קיזוזים ורישומו בהנה"ח כולל אישור התנועות הזמניות בגביה, אפשרות ביטול תנועות קיזוז בתשלומים, הנה"ח ובגביה, משלוח הודעות לספקים על תשלום בדואר אלקטרוני כולל פירוט הקיזוזים.

התאמות ספקים

ביצוע התאמות של כרטסת של ספק המועברת באקסל מהספק מול כרטסת הספק המנוהלת בהנה"ח. אפשרות ביצוע התאמה לפי מספר ספק ולפי עוסק מורשה, כלומר אפשרות לבצע התאמות של כרטסת חיצונית מול מספר כרטיסים המנוהלים בהנה"ח עם אותו עוסק מורשה, ביצוע התאמות לפי קריטריונים שונים כגון על פי סכום, אסמכתא תאריכים ועוד, אפשרות סגירת סכומים הכוללים הפרש, הפקת דוחות של תנועות בלתי מותאמות ותנועות מותאמות, אפשרות פתיחת התאמה.

הודעות והתראות לספקים

משלוח הודעות לספקים בדואר אלקטרוני בגין קליטת חשבוניות ואישורן לתשלום, משלוח הודעות לספקים בגין קליטה והסרה של עיקולים כולל מסרונים, הודעות בדואר אלקטרוני או באמצעות פקס על ביצוע תשלום ומשלוח התרעות לספקים בגין חשבוניות מס אשר טרם הוגשו כנגד חשבוניות עסקה.

תזרים מזומנים

מודול לניהול תזרים המזומנים של הרשות. חיזוי תזרים תקבולים ותשלומים על פני זמן בטווח קצר וארוך, תזרים רבעוני, חודשי או יומי וכן תזרים על פי בנקים. מערכת התזרים שואבת נתונים מהמערכות התפעוליות פיננסים וגביה, מתבססת על הגדרת חשבונות תזרימיים אשר הוקמו בהתאם להגדרות הרשות. המערכת אוספת נתונים עדכניים מהמערכת התפעולית וכן מתעדכנת כל בוקר לאחר הקליטה האוטומטית של דפי הבנק. המערכת מאפשרת עריכת תחזית וכן סימולציות שונות ומאפשרת הוספה של תנועות ידניות.

מלוות

טיפול במלוות של הרשות המקומית, סוגי מלוות שונים כגון בעלי ריבית קבועה או מלוות פריים, חישוב לוח סילוקין, דיווח החזרים ורישום בהנה"ח, המערכת מאפשרת הפקת דוחות תחזית ועומס מלוות לפי חתכים שונים, חלוקת מלווה לפי יעדי הוצאה ואפשרויות נוספות.

הרישום ל "קול קורא" לנותני שירות ברשויות

התהליך מאפשר יצירת "קול קורא" ברשות והפצת לינק לטופס רישום מקוון באמצעי המדיה השונים.
טופס הרישום לספקים מכיל את פרטי ה"קול הקורא" כפי שנוצר ע"י הרשות ובסיום מילוי הטופס, כלל הפרטים והמסמכים שצורפו אליו מועברים לרשות להמשך טיפול.
ברשות באמצעות מסך ייעודי, ניתן לנהל תהליך אישורים עבור הספקים שנרשמו לקול קורא.

קליטת מקורות ממשרד החינוך (מיתר)

קליטת נתוני מקורות מימון ממשרד החינוך מאתר מית"ר. ארגון הנתונים לפי נושאים ומוסדות חינוך וקליטתם למערכת הנהלת חשבונות כפקודת יומן. איתור הפרשים וטיפול בהם באופן נוח למשתמש.​​

חשבוניות לקוחות והודעות חיוב

קליטה, עדכון והדפסת הודעות חיוב וחשבוניות מס ללקוחות של הרשות. כולל קישור לקופה במידה ולקוח שילם בקופה. טיפול בחשבוניות לספק שהוא גם לקוח הרשות כולל קיזוז חוב באמצעות פקודות קיזוז להנהלת חשבונות.

התאמות אשראי

קליטת קבצים מחברות אשראי, ביצוע התאמות על ידי השוואה בין התנועות שנקלטו מחברת האשראי לבין תנועות שנקלטו בקופת הרשות. כולל טיפול בהוראות קבע אשר נשלחות לבנקים ואשר נגבות דרך חברת האשראי. רישום החשבוניות של חברות האשראי כפקודה להנהלת חשבונות.

חשבונות חשמל

קליטת חשבונות ישירות מחברת החשמל. כולל מנגנון בדיקה ואישור של החשבונות הכולל דוחות השוואה בין חודשים. רישום החשבונות כפקודה להנהלת חשבונות.

תביעות ביטוח

ניהול תביעות כנגד חברות ביטוח הקשורות לביטוחים של הרשות, ניהול אירועים ביטוחים וקשירת תביעות ביטוח כנגדם. קליטת הוראות לתשלום כנגד השתתפות עצמית או סיבת תשלום אחרת ויצירת פקודות זיכוי למערכת הנהלת חשבונות.