קצת על המוצר ...

​​ניהול התקציב הרגיל החל משלב הכנת התקציב ואישורו על ידי מועצת הרשות ומשרד הפנים, הפקת ספר תקציב, ניהול שינויי תקציב, בקרה תקציבית והפקת דוחות לפי דרישות משרד הפנים.

בניית תקציב

הכנת תקציב תוך שימוש בטורי תקציב. שליפת נתונים לטורי התקציב מתוך אקסל או מתוך המערכת התפעולית (על בסיס ביצוע או תקציב) כולל מקדמי הכפלה, אפשרות שימוש בנוסחאות על טורים וכן הפעלת נוסחאות לתא בודד. דיווח הערות לחשבונות בטור הצעת תקציב. אפשרות בניית מספר גרסאות של הצעות ובחירת הצעה מאושרת אשר אושרה על ידי מועצת הרשות ומשרד הפנים. עדכון הצעה מאושרת בהנהלת חשבונות. אפשרות בניית הצעת תקציב על ידי המחלקות והאגפים וריכוזה להצעה כוללת לארגון. הדפסת דוחות כולל דוחות ספר תקציב.

שינויי תקציב

אפשרות שינויי תקציב על ידי קליטת הקצאות. שינויי תקציב בהקצאה דו צדדית, הוצאות כנגד הכנסות, והעברות תקציביות כגון מסעיף הוצאה אחד לאחר. מנגנון אישורים עם סטטוסים דינמיים בהתאם לתהליכי העבודה בארגון.

מרכזי עלות

ניהול מרכזי עלות בארגון. מרכז עלות היא קבוצה של סעיפי הכנסות והוצאות המאוגדת יחדיו על ידי שימוש בשדה הקבצה. בעת עדכון הצעת תקציב בהנה"ח נעשית בדיקת איזון של מרכזי עלות. במידה וישנם מרכזי עלות שאינם מאוזנים מופק דוח. בדיקת איזון מרכזי עלות נעשית גם בבניית טור הצעת תקציב מתוך אקסל ובעת שינויים תקציביים.

הוצאות מותנות

ניהול קבוצות של סעיפים (הכנסות והוצאות) אשר מאפשר בדיקה של סה"כ הוצאה מול סה"כ הכנסה. סה"כ הוצאה כוללת ביצוע הוצאה ושריון. סה"כ הכנסה כוללת ביצוע הכנסה והכנסות צפויות (התחייבויות של מקורות מימון). בדיקה נעשית בכל המערכת (בקליטת פקודות ובקליטת הזמנות או חוזים). במידה וסך ההוצאה לקבוצה אשר הוגדרה כקבוצה מותנית גבוה מסה"כ ההכנסה תינתן התראה למשתמש כולל אפשרות לחסימת קליטה. בנוסף קיים דוח המציג את מצב הקבוצות המותנות.

ספר תקציב

הפקת מהדורות ספר תקציב על ידי מחולל דוחות גמיש. ספר תקציב יכול להכיל מקבץ דוחות שונים אשר הוגדרו במערכת התקציב. הדוחות מבוססים על טורי הצעות תקציב שנבנו וכן על נתונים נוספים מהמערכת התפעולית. ניתן להגדיר רמות קיבוץ שונות תוך שימוש בשדות הקבצות, לכלול חישובים כגון התפלגויות באחוזים, להציג תכנון משרות וכן דברי הסבר. אוסף הדוחות ניתן לעריכה ולשמירה. בנוסף לדוחות המודפסים ניתן להפיק את הדוחות גם באקסל.​