קצת על המוצר ...

​​לוח בקרה של דוחות גרפיים, המכיל מידע עסקי ממערכות תפעוליות שונות ( גבייה, הנה"ח, תקציבים ).
לוח הבקרה מאפשר קבלת תובנות עסקיות וקביעת מגמות , ניתן לצלול מכל גרף בלוח הבקרה אל דוחות מפורטים לצורך תחקור הנתונים והסקת מסקנות.

אוגדן מידע ניהולי פיננסי

  • סל דוחות המאורגן לפי נושאים פיננסים שונים ( הנה"ח, תקציבים, תשלומים...)
  • מאפשר למשתמש /למנהל להפיק מידע ניהולי ( דוחות וגרפים ) מתוך המערכות התפעוליות
  • כל המידע המופק מהאוגדן ניתן להורדה מידית לפורמטים שונים (אקסל, Pdf,Xml ,Csv )​
  • ניתן לשמירה בספרייה פרטית בקוגנוס ולתזמון למייל