קצת על המוצר ...

ניהול תב"ר החל משלבי התכנון עד לאישורו במועצת הרשות ובמשרד הפנים, תקצוב תב"ר כנגד מקורות מימון , מעקב אחר כספים ממקורות מימון ממשלתיים ואחרים, ניהול חוזים קבלניים לתב"רים, בקרה תקציבית של כספי ההוצאות לתב"ר, הפקת דוחות כספיים לפי דרישות משרד הפנים והפקת טפסים כגון טפסי תב"ר .​

תכנון תב"ר

תכנון תב"ר רב שנתי החל משלבי התכנון הראשונים, קליטת תכנון למספר שנים כנגד מספר מקורות מימון. כולל תהליך אישורים המותאם לתהליכי העבודה ברשות, יצירת תב"ר שאושר כולל קליטת הקצאות באופן אוטומטי עם הסכומים לתקצוב. אפשרות שחרור חלק מהתכנון לתקצוב. הפקת דוחות לאישור מועצה ולאישור משרד הפנים כולל לפי חלוקה ארגונית (מנהל-אגף-מחלקה)

תב"ר

טיפול בתב"ר משלבי פתיחתו, קליטת תקצוב כנגדו (הקצאות), קישור הרשאה (התחייבות) לשורות ההכנסות בהקצאה, אישור הקצאות ורישום תקציב בהנה"ח, אפשרות שינויים (הגדלות /הקטנות), הפקת טופס תב"ר לתב"ר חדש ולשינויים בתב"ר. הפקת דוחות כספיים ודוחות רבעוניים ושנתיים לפי דרישות משרד הפנים.

ניהול הכנסות

המודול מאפשר מעקב אחר תהליכי מימון התבר"ים של הרשות. דיווח במערכת של בקשות למימון אשר הוגשו למשרדי ממשלה ולגופים אחרים (כגון מפעל הפיס), ניהול מקורות פנימיים כגון קרנות הרשות, דיווח התחייבויות מתוך הבקשות למימון או ישירות על פי ההרשאה ממקור המימון, איסוף אוטומטי של חשבוניות ומסמכים כנגד בקשת מימון מהתחייבות, קליטת קבלת תקבול ורישום פקודה להנהלת חשבונות. הפקת דוחות מעקב על הכנסות שלא התקבלו לפי מקורות מימון ולפי פרויקטים.