קצת על המוצר ...

​מערכת לוגיסטית נותנת מענה כולל ואיכותי למגוון הפעילויות הנדרשות לניהול מלאי ואינוונטר ברשות. רישום התנועות לתוך המחסן ובין המחסן לאתרים השונים ברשות, נעשה באמצעות דיווח תעודות אוטומטיות ממערכת רכש או ישירות מתוך מערכת הלוגיסטית.
לכל תנועת מלאי קיים סוג תעודה מיוחד המייצג את אופי הפעילות שנעשתה.
במערכת הלוגיסטית מנוהלים יתרות הפריטים באתרים השונים, וכן גם קטלוג הפריטים ברשות המאפשר גם את ביצוע רכש הטובין.
המערכת תומכת בהפקת מדבקות ברקוד וניהול תהליכי ספירת מלאי מלאים או מדגמיים, גם מול מסופון.​

ניהול אתרים

לצורך ביצוע מעקב אחר יתרות מלאי ו/או לטובת פעילות של רכש, נידרש לבצע מיפוי של היחידות הארגוניות ברשות, אשר ייפתחו כאתרים במערכת. אתר יוכל לשמש כמחסן הצובר מלאי ו/או לצורך מעקב אחר יתרות פריטי האינוונטר הקיימים בו.
ניתן לנהל את האתרים ברשות גם במתכונת של היררכיה בין אב לבנים.

ניהול קטלוג

הקטלוג מכיל את מאגר הפריטים שבהם משתמשת הרשות. הפריטים מזוהים ע"י מספר קטלוגי (מק"ט) אשר בנוי במבנה לוגי עפ"י קבוצות פריטים בעלי מכנה משותף. סיווג הפריטים נעשה עפ"י אינוונטר, מתכלה או אינוונטר טבוע.

ניהול תעודות

קימים סוגי תעודות שונים המאפשרים לדווח מגוון של תנועות מלאי, כמו פעילות של כניסה, ניפוק, העברה והחזרה בין האתרים השונים.
התעודות מאפשרות לנו רישום ומעקב אחר תנועות המלאי ברשות, כאשר כל סוג תעודה מייצג את אופי הפעילות שבוצעה כדי להסביר את סיבת שינוי היתרות הרשומות מול הפריט.

ניהול יתרות

המערכת מאפשרת לבצע מעקב אחר יתרות פריטי האינוונטר והמתכלה באתרים השונים המוגדרים ברשות. יתרות המלאי יישתנו ויעודכנו כתוצאה מתנועות המלאי לתוך האתר ובין האתרים השונים ו/או בעקבות פעילות של ספירת מלאי.
ניתן לבצע הגדרת רמות מלאי רצויות לפריט, לצורך ביצוע מעקב ובקרה רציפה אחר מלאי הפריט, כמו גם, לצורך מתן התראות והמלצות לרכש.

ניהול ספירת מלאי

ספירת מלאי הינה פעילות המאפשרת בדיקה והשוואה של יתרות המלאי כפי שנספרו בשטח, אל מול רישומי יתרות הפריטים במערכת המידע של הרשות. בתום תהליך הספירה ייווצרו תעודות עודף/חוסר על הפערים שנתגלו ויבוצע הליך של יישור קו אל מול היתרות הקיימות במציאות.
​​ המערכת תומכת בהורדת קבצים ובטעינת קבצים לספירת מלאי, גם מול ספירות המתנהלות ע"י מסופונים.