קצת על המוצר ...

​​חלק אינטגרלי משירותי המחשוב שהחברה מספקת כוללים את פתרונות האבטחה, הן בצורה מובנית בשירות עצמו, והן באספקת שירותי אבטחה שונים ללקוח.

אוטומציה החדשה עובדת על פי נהלי אבטחה קפדניים. החברה מחזיקה בתקן אבטחת המידע ISO 27001 בגרסתו המעודכנת, ועוברת מבדקים תקופתיים ע"י מכון התקנים הישראלי.
החברה עומדת בדרישות חוק הגנת הפרטיות, ומבצעת את ההגנות והבקרות הנדרשות כדי לוודא שמירה על כל המידע המוחזק על ידה כספקית שירות ללקוחותיה.
מעבר לכך, החברה מספקת שירותי אבטחה גם ללקוחותיה על בסיס הניסיון הרב שקיים בחברה, בהטמעת הידע גם ללקוחות, בביצוע פרויקטים ופעילות תמיכה שוטפת.

אבטחת מידע

ליווי הרשות המקומית לעמידה בתנאי חוק הגנת הפרטיות. ליווי זה כולל פעילות מקיפה עם דגש על המרכיבים העיקריים שעבורם נדרשת הרשות לתת מענה.
הפעילות הבסיסית כוללת את המענה לפי השלבים הבאים:

 • הכנה לעמידה בחוק הגנת הפרטיות
 • Ciso As A Service
 • שירותי Soc / Siem
 • מיפוי פערים
 • הכנת מדיניות אבטחת מידע ונהלים
 • ביצוע סקר סיכונים
 • הכנת תוכנית עבודה
 • רישום מאגרי המידע כולל הכנת כל החומרים לרישום המאגרים במשרד המשפטים

 

התקנת פתרונות firewall

תכנון ,יישום והטמעה של פתרונות אבטחת מידע ברשת הלקוח באמצעות הטמעת פתרונות firewall מקומי.
לאוטומציה החדשה שותפות עם היצרנים המובילים עבור פתרונות אלו, ומיישמת את הפתרון כולל התאמה לפעילות הארגון וכולל את השלבים הבאים:

 • הגדרת יעד הפעילות – שיפור רמת האבטחה באמצעות הפעלת מערכת Firewall במרכז הרשת והפעלת מדיניות אבטחה להגנה על השרתים ואזורים נוספים ברשת
 • מיפוי הרשת וחלוקת רשתות לפי סגמנטציה ( IPS,Wi-Fi ,משתמשי קצה , סביבה ניהולית לניהול ציודי רשת וכד' , חלוקה ל DMZ עבור ספקי שירות בתוך הרשות , מצלמות קב"ט , שרתים , אתר מרכז ההפעלה, ומערכות שונות לפי דרישת לקוח )
 • קביעת מדיניות אבטחת המידע 
 • הגדרות אובייקטים לפי רשתות, ציוד, משתמשים וכד'
 • תוכנית הגדרת ה- policy
 • הפעלת המערכת בתצורת cluster לטובת הרציפות התפקודית של הלקוח.
 • תמיכה שוטפת כחלק מהשירות בהטמעת התראות מערך הסייבר במערכת הלקוח, כדי לשמור על תאימות מלאה מול האיומים

 

שליטה ובקרה

אספקת פתרונות ואמצעי שליטה ובקרה לניהול רשת התקשורת ופעילות מערכות הלקוח כולל שרתים, מערכות וירטואליות, פתרונות הבקרה וכד'.
מאפשרים דגימה רציפה של כלל המערכות, מעקב אחר רוחבי פס ואיכות קווי התקשורת, זמינות שרתים כולל רכיבים כמו שימוש ב-CPU, מצב הדיסקים והזיכרון, וכד'.
 מערכת מאפשרת קבלת התראות לפי ספי פעולה, וכך לאתר את התקלות עוד לפני שמשתמשי הקצה חשים בהם.
המערכת מאפשרת תצוגה ע"ג מפה הכוללת את כלל הרכיבים ואבחנה במצב הרכיבים לפי צבעים.
המערכת מאפשרת מעקב אחר ה-SLA של המערכות השונות.

שירותי סינון ובקרת גישה

 • אספקת פתרונות בקרת גישה בצורה מרכזית כחלק משירותי ה-ISP.
 • הגנה על הרשת מפני התקפות באמצעות הגדרות IPS.
 • סינון גישה לאתרים החשודים בפעילות המסכנת את אבטחת הרשת.
 • סינון דואר אלקטרוני לחסימת וירוסים ודואר זבל, מכניסה לרשת המקומית.
 • סינון דואר יוצא למניעת חסימת הלקוח גם במקרים בהם תחנות שלו מפיצות דואר זבל, וכך לגרום לחסימת רשת הלקוח ב-"רשימות שחורות".
 • בדיקת וירוסים של תעבורה הנכנסת מהאינטרנט כולל הפעלת פתרונות sandbox בקטגוריות שונות.