קצת על המוצר ...

​ "מרכז השירות לתושב" מבית אוטומציה החדשה נותן מענה מלא לברורים של התושב.

השירות כולל

  • הקצאת מס' טלפון ייעודי לטובת התושבים שיפורסם ע"ג השוברים לתשלום ואתר האינטרנט של הרשות.
  • עבודות Back office - (אופציונאלי) : שליחת קבלות/ פרוט מצב חשבון וטפסים באמצעות המוקד בהתאם לדרישת התושב.
  • תיעוד שיחות הבירור במסך הערות במערכת הגביה.

ממשק בין מחלקת הגבייה ברשות ל"מרכז השירות לתושב"

יתקיים קשר שוטף על בסיס יומי בין "מרכז השירות לתושב" והרשות.
הרשות תעביר הנחיות למוקד בדבר תכולת המידע שיימסר לפונים- המידע והנחיות יעודכנו במנהלת הידע של המוקד לטובת נציגי השרות.v פניות שאינן נסגרות במוקד- הרשות תקבל דוח פניות ברמה יומית להמשך טיפולה.