קצת על המוצר ...

"מרכז השירות לתושב" מבית אוטומציה החדשה מסייע לתושבים בביצוע תשלום עפ"י שוברי תשלום הנמצאים ברשותם. המרכז מטפל בסוגי חשבונות שונים כגון: ארנונה, מים, דו"חות חניה, דו"חות פיקוח וכדומה.
השירות הינו זהה לאופן התשלום באתר האינטרנט אך בסיוע וליווי מענה נציג התומך בתהליך התשלום.
בסיום התהליך נותן הנציג למשלם מס' אישור המהווה אסמכתא לביצוע התשלום.​