קצת על המוצר ...

מצב חשבון

הספק יוכל לצפות במצב החשבון שלו כפי שקיים במערכת התפעולית. ניתן למיין לפי כל עמודה מוצגת ולייצא מיידית את דף מצב החשבון לקובץ אקסל / pdf.