קצת על המוצר ...

​​​​​​​

הצעות מחיר

המודול מאפשר לספק לקבל בקשות להצעות מחיר מהרשויות השונות. בקשות להצעות מחיר חדשות, שהספק טרם טיפל בהן, תופענה כהתראה על המסך בעת כניסה לפורטל הספקים. הספק יוכל לצפות במיידעים שונים כגון: מספר בקשה, מועד קבלה, מועד הגשה אחרון וסטטוס. כמו כן הספק יוכל לטפל בהצעת המחיר, לערוך ולשלוח לרשות ישירות מהפורטל. הספק יוכל לאתר הצעות/ בקשות לפי שדות שונים כגון: סיווג, סטטוס, מספר בקשה וכו', המידע המוצג ניתן למיון לפי שדות שונים ולייצוא מיידי לקובץ אקסל/pdf .

הצגת הזמנות

הספק יוכל לצפות בכל ההזמנות המאושרות מולו (שטרם שולמו) ו/ או הסגורות (שכבר שולמו). ניתן לצפות במיידעים שונים כגון: מספר הזמנה, מצב הזמנה, יחידה מזמינה.
במידה וצורף טופס הזמנה חתום דיגיטלית ניתן לראותו ולהדפיסו מתוך הפורטל.
הספק יוכל להיכנס לשורות ההזמנה ולצפות ביתרות. כמו כן ניתן לאתר הזמנות לפי שדות שונים כגון: מספר הזמנה, תאריך הזמנה, רשות. המידע המוצג ניתן למיון לפי שדות שונים ולהורדה מידיית לקובץ אקסל/ pdf.

הצגת חוזים

הספק יצפה בכל החוזים המאושרים מולו ו/ או הסגורים. הספק יוכל לצפות במיידעים שונים כגון: מספר חוזה, סטטוס חוזה, תוקף חוזה. הספק יוכל להיכנס לשורות חוזה ולצפות ביתרות. ניתן לאתר חוזים לפי מספר חוזה, סוג חוזה וכו'. המידע המוצג ניתן למיון לפי שדות שונים למשל תוקף חוזה וכו' וכן ניתן להורדה מיידית לקובץ אקסל/ pdf.