קצת על המוצר ...

​​

הצגת ערבויות

הספק יוכל לצפות בכל הערבויות מולו וכן לצפות בכל הבקשות בגין אותן ערבויות. הספק יוכל לצפות במיידעים שונים כגון: מספר ערבות, תאריך התחלה, תאריך סיום וסטטוס. כמו כן יוכל לצפות בטופס ערבות דיגיטלית במידה והערבות נטענה לרשות מהפורטל. הספק יוכל לאתר ערבויות לפי שדות שונים כגון: רשות, מספר ערבות, סטטוס. המידע המוצג ניתן למיון לפי שדות שונים ולייצוא מיידי לקובץ אקסל/pdf .

קליטת ערבות דיגיטלית

הספק יוכל לטעון טופס ערבות דיגיטלית ולהעבירה לרשות דרך מודול זה. הטופס יעבור מספר בדיקות אבטחה דקדקניות על מנת לאמת שאכן הטופס חתום באופן דיגיטלי ומאובטח ע"י מורשי החתימה של בנק נותן הערבות.
לאחר שהבדיקות תעבורנה בהצלחה, הערבות תיקלט ברשות בסטטוס פתוח ותתנהל ככל ערבות אחרת שמנוהלת במערכת התפעולית.
הספק יוכל לעקוב אחר מצב הערבות דרך מודול הצגת ערבויות, כמו כן הוא יקבל הודעה במייל וחיווי בפורטל במקרה של ביטול הערבות.