קצת על המוצר ...

בהתאם להנחיית רשות המסים, על כל עובד במשק למלא מידי שנה טופס 101 אשר מכיל את פרטיו האישיים והקלות במס שיכולות להיות להן השפעה על שכר.

החברה לאוטומציה פיתחה מערכת חדשנית וייחודית למילוי, דיווח והפקת טופס 101 בתהליך דיגיטלי אשר מותאמת לדרישות החוק. המערכת כוללות הזדהות מאובטחת, בדיקות לוגיות בעת קליטת הנתונים, שרת חיתום דיגיטלי וארכוב הטפסים בארכיון שכר באופן מוצפן ומאובטח.

בעת הכניסה למערכת תיק עובד באינטרנט יוצגו בפני העובד פרטיו האישיים והוא יחל בשלב המילוי אשר ילווה באמצעות אשף שינחה אותו לאורך כל התהליך. לאחר הזנת ו/או עדכון הנתונים החסרים/שגויים, ייווצר טופס 101 שיכיל את חתימת העובד. במידה והעובד הינו גמלאי ייווצר טופס מותאם.

המערכת מאפשרת לרפרנט בארגון לקבל תמונת מצב מלאה על העובדים שהחזירו את טופסי ה 101 ולאשר/לדחות את הטופס. בשלב האישור יעודכנו פרטי העובד באופן אוטומטית במערכת, הטופס ייחתם דיגיטלית, יאורכב בא.ש.ד ויינעל לאותה שנה.