קצת על המוצר ...

מערכת ניהול הטבות מאפשרת לדווח לעובדי הארגון את ההטבות המגיעות להם במסגרת התפקיד והסכם העסקה אליו הם משויכים.
בשלב חישוב השכר נוצרת תנועת תשלום/ניכוי/הפרש בהתאם לסוג ואופן הגדרת ההטבה שדווחה. בעת סיום או הפסקת עבודה מתבצע חישוב אוטומטי באופן יחסי לתקופה.