קצת על המוצר ...

המערכת מנהלת באופן מרוכז את כל ההטבות להן זכאי העובד בגין הוצאות הרכב כגון: ביטוחים, רישיונות ורמת ניידות.
חישוב החזרי ההוצאות מתבצע באופן יחסי לתקופה הרצויה, לסוג הרכב ולהיקף ותקופת העסקתו של העובד. ניתן לנהל תקרות לכל סוג החזר בנפרד ו/או ברמה קיבוצית. לדוגמה: תקרה משותפת לכלל החזרי הביטוחים.
המערכת מבצעת התחשבנות אוטומטית בעת החלפת רכבים ושינוי פוליסת ביטוח באמצע תקופה.
המערכת מציגה את אופן החישוב ברמת החזר הוצאה, כולל הפקת התראות ומכתבים לעובדים.

מעוניין במוצר?