קצת על המוצר ...

המערכת מנהלת באופן מרוכז את כל ההטבות להן זכאי העובד בגין הוצאות הרכב כגון: ביטוחים, רישיונות ורמת ניידות.
חישוב החזרי ההוצאות מתבצע באופן יחסי לתקופה הרצויה, לסוג הרכב ולהיקף ותקופת העסקתו של העובד. ניתן לנהל תקרות לכל סוג החזר בנפרד ו/או ברמה קיבוצית. לדוגמה: תקרה משותפת לכלל החזרי הביטוחים.
המערכת מבצעת התחשבנות אוטומטית בעת החלפת רכבים ושינוי פוליסת ביטוח באמצע תקופה.
המערכת מציגה את אופן החישוב ברמת החזר הוצאה, כולל הפקת התראות ומכתבים לעובדים.