קצת על המוצר ...

באמצעות ארכיון השכר הדיגיטלי ניתן לאתר במהירות ובקלות, ברמת עובד ו/או יחידה ארגונית את תלושי שכר, טפסי 106 וטפסי 101 ההיסטוריים.

מידי חודש, בעת הפקת תלושי השכר, התלושים מאורכבים אוטומטית במערכת.

תלושי השכר והטפסים נשמרים בפורמט PDF והגישה אליהם מתאפשרת באמצעות שימוש במנגנוני אבטחה הפועלים בסטנדרטים מחמירים.