קצת על המוצר ...

מחולל הדוחות מאפשר למשתמשי המערכת להגדיר דוחות דינמיים בהתאם לצרכי הארגון. באמצעות המחולל ניתן להפיק מידע על כל שדות המידע הקיימים במערכת.

המשתמשים יכולים בקלות ובמהירות להגדיר דוחות חדשים, להוסיף/להחסיר עמודות מהדוחות הקיימים, למקם כל עמודה במיקום הרצוי ולהפיק את המידע באופן מידי.

תוצרי הדוחות הינם בפורמט PDF ואקסל ומאפשרים למשתמשי המערכת לסנן, למיין ולנתח את המידע ולהסיק מסקנות במהירות.

לנוחיות המשתמשים פותחה אפשרות נוספת, כך שבעת בחירת המשתמש, מתאפשר לקבל את התוצרים כך שישקפו את תמונת השינויים שהתרחשו בין שתי תקופות רצויות. בנוסף ניתן גם להפיק דוחות המשלבים את נתוני העובד כפי שהם מופיעים בתלושי השכר.