קצת על המוצר ...

תהליך הערכת עובדים תורם לניהול ההון האנושי, התייעלות ושיפור ביצועי הארגון באופן כללי.
התהליך מאפשר להגדיר שאלונים מורכבים אשר מודדים ומעריכים את ביצועי העובדים ברמה תקופתית.
סוגי השאלונים הינם מגוונים ומאפשרים לארגון להגדיר יעדים ולמדוד ביצועים במגוון תחומים.
מילוי השאלונים מתבצע באופן מקוון, בסיום התהליך ניתן לבצע תחקור נתונים, לבצע ניתוחים סטטיסטיים ולהסיק מסקנות אשר יביאו לשיפור תוצאות הארגון.