קצת על המוצר ...

מערכת כישורי עובד מקבצת את כל האירועים הקשורים להכשרות העובד והסמכותיו (קורסים, השכלה, שפות, רישיונות עבודה, רישיונות נהיגה).
ניתן לצפות ולעדכן את המידע הרלוונטי באופן מהיר ונוח באמצעות מעבר בין הלשוניות הרלוונטיות.
המערכת מאפשרת לכל ארגון לנהל באופן עצמאי רשימות ערכים בטבלאות ייעודיות.
לדוגמא: כל ארגון יכול להגדיר את רשימת הקורסים וההכשרות הרלוונטיים עבורו.